Ипотечная программа от банка "PIRAEUS BANK"

 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/bee/domains/gorod.kharkov.com/includes/theme.inc on line 176.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/bee/domains/gorod.kharkov.com/includes/theme.inc on line 176.

ІПОТЕЧНИЙ КРЕДИТ НА ПРИДБАННЯ НЕРУХОМОСТІ

НА ВТОРИННОМУ РИНКУ[1]

Мета кредиту:

Купівля нерухомості на вторинному ринку

Позичальники, що відповідають вимогам:

Фізичні особи (резиденти України), що мають стабільний дохід.

Всі одружені/заміжні Позичальники, або Позичальники, що проживають однією сім'єю без реєстрації шлюбних відносин (громадянський шлюб) обов'язково мають надати поруку від дружини /чоловіка

Фінансовий Поручитель:

Фізичні особи (резиденти України).

Фінансовий Поручитель може бути спів - власником нерухомості, що придбається за кредитні кошти у випадку, коли Фінансовий Поручитель виступає Спів-Позичальником по кредиту

Вік Позичальника/ Фінансового Поручителя:

Мінімальний вік: не менше ніж 21 рік

Обов'язкове надання фінансової Поруки третьої особи (окрім чоловіка/дружини), у випадку якщо Позичальником не досягнуто віку 25 років).

Максимальний вік на дату закінчення терміну кредиту: 60 років для чоловіків і 55 років для жінок (вік позичальника + термін кредиту не має перевищувати 60 для чоловіків та 55 для жінок)

Мінімальна сума кредиту:

Залежить від розташування відділення Банку:

 • Місто Київ - 250 000 гривень;
 • Міста України з кількістю населення більш ніж 700 000 та Київська область - 200 000 гривень;
 • Інші міста - 130 000 гривень

Максимальна сума кредиту:

2 000 000 гривень

Валюта кредиту:

Гривня

Тип процентної ставки:

В перший рік користування кредитом ставка є фіксованою

Починаючи з другого року ставка є плаваючою

Розрахунок ставки кредитування:

Метод ціноутворення:

 

Перший рік користування кредитом - процентна ставка (фіксована), рівень якої встановлюється рішенням КУАП Банку. Ставка є незмінною протягом першого року користування кредитом.  

Починаючи з другого року користування кредитом ставка є плаваючою та розраховується як:

FAIR (процентна базова ставка) + фіксований відсоток.

де FAIR (процентна базова ставка) - найбільша процентна базова ставка по строковим депозитам фізичних осіб у валюті тотожній валюті кредиту, що розміщені в Банку на строк 6 місяців, з виплатою процентів після закінчення строку дії депозитного договору. Cтавка FAIR може бути переглянута Банком у бік збільшення чи зменшення.

Ставка підлягає перегляду протягом терміну дії кредиту щоразу після перебігу кожного 6 (шостого) календарного місяця.

Інформація про розмір ставки FAIR розміщується на сайті Банку та на інформативних стендах у відділеннях Банку.

Рівень фіксованого відсотку встановлюється та затверджується рішенням КУАП Банку та є незмінним протягом всього строку дії кредитного договору, окрім випадків порушення Позичальником умов кредитного договору, як зазначено в розділі «Інші штрафи та пені»

Комісія за видачу кредиту:

Комісія у розмірі, що визначається Тарифним Комітетом Банку,  розраховується та сплачується в момент видачі кредиту у гривнях

Термін кредиту:

Максимально 20 років

Забезпечення:

Іпотека першої черги на житлову нерухомість на вторинному ринку, що буде придбана за кредитні кошти

Прийнятне забезпечення:

Об'єкт іпотеки має бути розташований на відстані не більше ніж 20 кілометрів від міської смуги міста де розташоване відділення (за винятком Київської області).

1)    Житлова квартира лише на вторинному ринку

2)    Житловий/садовий будинок на вторинному ринку на земельній ділянці/ із земельною ділянкою з цільовим призначенням земельної ділянки, яка відповідає характеру об'єкта, що на ній знаходиться.

При придбанні житлового/садового будинку на земельну ділянку, на якій знаходиться вказаний будинок, повинен бути оформлений один з наступних правовстановлюючих документів та земельній ділянці повинен бути присвоєний кадастровий номер та визначено розмір земельної ділянки:

 • Державний акт про право власності на земельну ділянку;
 • Договір оренди земельної ділянки, строк закінчення якого перевищує строк кредитування;

Якщо на земельну ділянку, на якій розташований будинок оформлений договір оренди, то в іпотеку оформлюється лише будинок. Після оформлення права власності на земельну ділянку Іпотекодавець повинен передати Банку таку земельну ділянку в іпотеку шляхом внесення відповідних змін в договір іпотеки або укладення, на вимогу Банку, нового договору іпотеки.

Якщо на земельну ділянку, на якій розташований будинок, оформлений Державний акт про право власності, то в іпотеку оформлюється будинок із земельною ділянкою.

Застереження: В іпотеку повинні бути передані всі будівлі, які знаходяться на земельній ділянці.

Основні вимоги до забезпечення: високоліквідна застава, вигідне розташування, добре розвинена інфраструктура, наявність комунікацій. Застава має відповідати всім вимогам, згідно Порядку проведення АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» операцій з прийняття майна в заставу (іпотеку) та здійснення контролю за виконанням умов договорів застави (іпотеки)

Максимальне відношення  розміру кредиту до суми застави (LTV) :

70% від нижчої суми з:

 1)  оціночної вартості (ринкової) без ПДВ;

 2)  суми за договором купівлі-продажу

Страхове покриття:

 1)  Обов'язкове повне страхування майна в акредитованій Банком

      страховій компанії від усіх майнових ризиків, де Банк виступає

      Вигодонабувачем;

 2)  Обов'язкове страхування від нещасних випадків (смерть, а також

      встановлення першої або другої групи інвалідності внаслідок  

      нещасного випадку), де Банк виступає Вигодонабувачем, для 

      випадків, коли Позичальником досягнуто віку 45 років*.

* якщо на момент укладання кредитного договору Позичальником досягнуто 45-ти річного віку - страхування є обов'язковим;

    якщо в момент дії кредитного договору Позичальником досягнуто 45-ти річного віку - страхування необхідно здійснити в десятиденний календарний термін, з моменту досягнення Позичальником 45-ти річного віку

Метод погашення:

1)    Стандартний метод погашення: щомісячне погашення тіла кредиту рівними частинами з нарахуванням процентів на залишок заборгованості по кредиту

2)    Ануїтетний метод погашення: щомісячне погашення тіла кредиту і процентів рівними частинами

Дострокове погашення (часткове/повне):

Ануїтетний метод

Стандартний метод

Часткове погашення: лише у дату погашення платежу по кредиту з попередженням про дострокове погашення за 3 дні

Часткове та повне погашення: у будь-яку дату з попередженням про дострокове погашення за 3 дні

Повне погашення: у будь-яку дату з попередженням про дострокове погашення за 3 дні

Клієнт може достроково погасити кредит без штрафних санкцій.

При частковому достроковому погашенні кредиту Банком може здійснюватись перегляд Графіку повернення кредиту із зменшенням суми платежу, при цьому кінцева дата повернення кредиту не змінюється.

Здійснення дострокового часткового повернення Кредиту у поточному платіжному періоді не звільняє Позичальника від сплати чергового Щомісячного платежу у наступному платіжному періоді

Необхідні документи:

Згідно Процедури про надання кредитів фізичним особам для купівлі нерухомості на вторинному ринку нерухомості

Процедура оцінки:

Згідно Політики про оцінку

Підписання і видача:

Підписання і видача кредиту проходить у відділенні в присутності:

 • Позичальника;
 • Спів-Позичальника та/або Фінансового Поручителя;
 • Продавця майна;
 • Кредитного працівника;
 • Співробітника Банка, що уповноважений на підписання договорів;
 • Нотаріуса;
 • Представника акредитованої страхової компанії.

Видача кредиту здійснюється шляхом отримання грошових коштів Позичальником у касі Банку

Процедура кредитування:

Згідно Процедури про надання кредитів фізичним особам для купівлі нерухомості на вторинному ринку нерухомості

Максимальне співвідношення суми заборгованості до доходів (DTI):

45%

Розраховується як співвідношення суми всіх щомісячних платежів по кредитам (включаючи розрахунок місячного платежу по даному кредиту також), які має Позичальник і Спів-Позичальник/ Фінансовий Поручитель до сукупного чистого щомісячного доходу Позичальника і Спів-Позичальника/ Фінансового Поручителя

Чистий щомісячний дохід:

Місячний сукупний дохід після вирахування податків та соціальних внесків

Мінімальний сукупний місячний дохід:

Мінімальний сукупний чистий місячний дохід Позичальника та Спів-Позичальника/Фінансового Поручителя для отримання кредиту становить 5 400 гривень

База нарахування процентів:

Стандартний метод

Ануїтетний метод

UAH

UAH

Факт/ Факт

30/360

Порядок платежів:

 • Сплата комісій
 • Сплата прострочених процентів за користування Кредитом
 • Погашення простроченої до сплати суми заборгованості по Кредиту
 • Сплата процентів по Кредиту
 • Погашення суми заборгованості за Кредитом
 • Сплата штрафів, пені та інших платежів передбачених кредитним договором

Дата платежу:

1 місяць від дати видачі кредиту (щомісячно)

Правило не банківського дня:

Наступний банківський день, коли день сплати щомісячних платежів припадає на не банківський день .

Якщо кінцева дата погашення Кредиту припадає на не банківський день, то останній щомісячний платіж Позичальник зобов'язаний сплатити в Банківський день, що передує такому  не банківському дню

Пеня при простроченні заборгованості:

За будь-яке прострочення платежів Позичальник сплачує Банку пеню в розмірі 0,1% від простроченої суми за кожний день прострочення

Інші штрафи та пені:

Банк має право підвищити рівень фіксованого відсотку на 2 процентні пункти, з моменту встановлення Позичальнику плаваючої ставки, за порушення будь-яких зобов'язань згідно Кредитного договору (окрім випадків прострочення сплати Щомісячних платежів)

Рахунок для обслуговування кредиту:

Рахунок для обслуговування кредиту відкривається в валюті кредиту.

Всі платежі по кредиту (тіло кредиту та проценти) направляються Позичальником на рахунок для обслуговування кредиту. Погашення кредиту (часткове/повне) здійснюється шляхом прямого списання платежу з рахунку для обслуговування кредиту

 [1] Кредити, які не відповідають умовам продукту (сума кредиту, розміру LTV, строк кредиту або інші параметри), розглядаються в індивідуальному порядку Кредитним Комітетом з роздрібного кредитування та при необхідності встановлюються  індивідуальні процентні ставки, що затверджується рішенням КУАП Банку.

Строк прийняття остаточного рішення щодо надання кредиту по таким заявам позичальників може бути переглянутий в сторону збільшення.