• warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/bee/domains/gorod.kharkov.com/includes/theme.inc on line 176.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/bee/domains/gorod.kharkov.com/includes/theme.inc on line 176.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/bee/domains/gorod.kharkov.com/includes/theme.inc on line 176.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/bee/domains/gorod.kharkov.com/includes/theme.inc on line 176.
 • deprecated error: Function ereg() is deprecated in /home/bee/domains/gorod.kharkov.com/sites/all/analytic/Includes/an_lib.php on line 12.


Стандарты

Законы Риэлторы
 • 03 Июнь, 2010
 • 17:16

Національний стандарт україни послуги ріелтерські

Національний стандарт україни послуги ріелтерські
 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПОСЛУГИ РІЕЛТЕРСЬКІ

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 • 1 Сфера застосування................................................................................4
 • 2 Нормативні посилання............................................................................................... 4
 • 3 Терміни та визначення понять..................................................................................... 4
 • 4 Класифікація ріелтерських послуг................................................................................ 6
 • 5 Вимоги до ріелтерських послуг.................................................................................. 7
 • 5.1 Загальні вимоги до ріелтерських послуг ................................................7
 • 5.2 Перелік основних та додаткових ріелтерських послуг ..............................9
 • 5.3 Вимоги до суб'єктів ріелтерської діяльності ..........................................11
 • 5.4 Вимоги до ріелтерів та агентів з нерухомості ..............................................13
 • 5.5 Вимоги до процесів надання ріелтерських послуг ..................................14
 • 6 Методи оцінювання та контролю якості ріелтерських послуг ............................18

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПОСЛУГИ РІЕЛТЕРСЬКІ

Загальні вимоги

УСЛУГИ РИЭЛТОРСКИЕ

Общие требования

 

RIELTОR SERVIСES

The general requirements

                                                                                                                                                                      Чинний від  ______

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги до ріелтерських послуг, що надають суб'єкти ріелтерської діяльності, зокрема, класифікацію ріелтерських послуг, вимоги до проведення діяльності з надання послуг щодо операцій з нерухомістю та процесів обслуговування клієнтів.

Стандарт призначено для юридичних і фізичних осіб, які надають чи споживають ріелтерські послуги, громадських професійних організацій ріелтерів.

Стандарт придатний для цілей сертифікації.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документ: ДК 003: 2005 Класифікатор професій

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

3.1 об'єкт нерухомості; нерухоме майно

Земельні ділянки, житлові й нежитлові будинки, споруди, приміщення: (квартири, дачі, гаражі тощо) або їх частини, а також інші об'єкти, вільне переміщення яких неможливе без їх знецінення та зміни їх призначення.

3.2 операція з нерухомістю

Дії з об'єктом нерухомості, пов'язані з встановленням, зміною або припиненням прав власності на нього, а також передачею об'єкта нерухомості в найм, оренду, іпотеку, управління.

3.3 ріелтерська діяльність

Діяльність, що здійснюється від імені, в інтересах, під контролем та за рахунок клієнта, і пов'язана з наданням ріелтерських послуг під час здійснення операцій з нерухомістю.

3.4 ріелтерська послуга

Послуга, яка надається суб'єктом ріелтерської діяльності для задоволення потреб клієнта, пов'язаних із здійсненням операцій з нерухомістю.

3.5 суб'єкт ріелтерської діяльності

Агентство нерухомості чи фізична особа підприємець, що надають ріелтерські послуги.

3.6 агентство нерухомості

Юридична особа будь-якої організаційно-правової форми, зареєстрована у встановленому порядку, предметом діяльності якої є ріелтерські послуги.

3.7 ріелтер

Співробітник (наймана особа) суб'єкта ріелтерської діяльності або фізична особа-підприємець, що є фахівцем з нерухомості, має сертифікат ріелтера, виданий всеукраїнською громадською організацією ріелтерів, та виконує діяльність з організації надання ріелтерських послуг.

3.8 агент з нерухомості

Співробітник (наймана особа) суб'єкта ріелтерської діяльності, який успішно пройшов теоретичну професійну підготовку в всеукраїнській громадській організації ріелтерів і практичну професійну підготовку у суб'єкта ріелтерської діяльності, діє в межах наданих йому суб'єктом ріелтерської діяльності повноважень та виконує діяльність з надання ріелтерських послуг (згідно з ДК 003 код професії 3413).

3.9 клієнт; замовник ріелтерських послуг

Фізична або юридична особа, яка вступає у договірні стосунки з суб'єктом ріелтерської діяльності з метою одержання платних ріелтерських послуг та оплачує їх.

3.10 договір про надання ріелтерських послуг

Письмова угода між суб'єктом ріелтерської діяльності та клієнтом, яка врегульовує відносини між сторонами угоди щодо порядку надання послуг під час здійснення операцій з нерухомістю.

3.11 міжагентська угода

Письмовий документ, який врегульовує розподіл прав, обов'язків, відповідальності та винагороди, що укладається між суб'єктами ріелтерської діяльності у разі спільного надання ріелтерських послуг одному клієнту.

3.12 ексклюзивні права з надання ріелтерських послуг

Право виключного представництва суб'єктом ріелтерської діяльності інтересів клієнта на ринку нерухомості, які визначені ексклюзивним договором укладеним у письмовій формі.

3.13 договір на ексклюзивне надання послуг

        Письмова угода між суб'єктом ріелтерської діяльності та клієнтом яка врегульовує відносини між сторонами угоди щодо порядку надання послуг під час виключного представництва суб'єктом ріелтерської діяльності інтересів клієнта на ринку нерухомості.

4 КЛАСИФІКАЦІЯ ПОСЛУГ РІЕЛТЕРСЬКИХ

4.1 Ріелтерські послуги поділяються за такими категоріями:

а) Послуги суб'єктів ріелтерської діяльності

1) Послуги з продажу, купівлі чи оренди нерухомого майна житлових будівель та прилеглої землі;

2) Послуги з продажу, купівлі чи оренди земель, що пустують, під житлову забудову;

3) Послуги з продажу, купівлі чи оренди нежитлових будівель та прилеглої землі;

4) Послуги з продажу, купівлі чи оренди земель, що пустують, під нежитлову забудову;

5) Консультування з питань комерційної діяльності в сфері нерухомості та керування нерухомістю, в тому числі послуги інформаційно-консультативні, пов'язані з пошуком об'єктів нерухомості на замовлення клієнта та здійсненням операції. з нерухомістю;

6) Дослідження кон'юнктури ринку нерухомості.

б) Послуги підрядників з керування нерухомістю;

1) Послуги підрядників з керування житловою нерухомістю;

2) Послуги підрядників з керування нежитловою нерухомістю;

4.1.2 За порядком надання ріелтерські послуги поділяються на основні та додаткові.

4.1.3 Основні послуги надаються за договором про надання ріелтерських послуг і є обов'язковими.

4.1.4 Додаткові послуги надаються за договором про надання ріелтерських послуг і визначаються за домовленістю сторін.

5 ВИМОГИ ДО РІЕЛТЕРСЬКИХ ПОСЛУГ

5.1 Загальні вимоги до ріелтерських послуг

5.1.1 Ріелтерські послуги надаються відповідно до умов укладеного з клієнтом договору, вимог чинного законодавства України та цього стандарту.

5.1.2 Ріелтерські послуги надають суб'єкти ріелтерської діяльності фізичним або юридичним особам.

5.1.3 Суб'єкти ріелтерської діяльності здійснюють професійну діяльність за дорученням, в інтересах і за рахунок клієнта відповідно до умов укладеного договору. Інтереси клієнта не можуть бути підставою для порушення суб'єктом ріелтерської діяльності норм чинного законодавства, професійних принципів та вимог цього стандарту.

5.1.4 Суб'єкти ріелтерської діяльності не повинні використовувати необізнаність та некомпетентність клієнта з метою отримання доходу.

5.1.5 Договори на надання ріелтерських послуг укладаються, як правило, за місцезнаходженням суб'єкта ріелтерської діяльності.

5.1.6 Під час надання ріелтерських послуг суб'єкт ріелтерської діяльності може вчиняти наступні дії:

- надсилати відповідно до законодавства України запити у нотаріальні контори, органи паспортної служби, державної реєстрації та технічної інвентаризації об'єктів нерухомості, житлово-комунальні господарства, інші органи для отримання від них об'єктивної інформації щодо предмету здійснення операцій з нерухомістю;

- надавати клієнтам консультаційні та інформаційні послуги, пов'язані з операціями з нерухомістю;

- отримувати, збирати, використовувати та поширювати у встановленому порядку інформацію про нерухоме майно;

- видавати друковані засоби масової інформації, бюлетені, посібники тощо з предмету здійснення діяльності з нерухомістю;

- отримувати у замовника ріелтерської послуги інформацію про:

а) об'єкт нерухомості;

б) основні відомості про особу замовника ріелтерської послуги: для фізичної особи - паспортні дані, ідентифікаційний код, місце реєстрації; для юридичної особи - свідоцтво про реєстрацію, код, що надається органами державної статистики, свідоцтво платника податку, банківські реквізити, прізвище, ім'я, по-батьвові керівника та підтвердження повноважень на право представляти інтереси юридичної особи;

в) наявність правовстановлюючих документів на об'єкт нерухомості;

г) наявність обмежень чи обтяжень щодо відчуження/надання в користування об'єкта нерухомості;

д) відносини з іншими суб'єктами ріелтерської діяльності;

е) інші відомості, що можуть впливати на якість та законність операцій з нерухомістю;

- залучати інших суб'єктів ріелтерської діяльності, банки, оцінювачів, аудиторів, інших фахівців для здійснення своєї діяльності.

5.1.7 Суб'єкти ріелтерської діяльності повинні надавати клієнтам достовірну та повну інформацію щодо предмету здійснення операції з нерухомістю.

5.1.8 Суб'єкти ріелтерської діяльності надають послуги з використанням офіційної назви суб'єкта господарювання або знаку для товарів та послуг, зареєстрованих в установленому законодавством порядку.

5.2 Перелік основних та додаткових ріелтерських послуг

5.2.1 До основних ріелтерських послуг відносять:

- проведення пошуку і надання клієнту інформації про об'єкти нерухомості, які відчужуються/надаються в користування з метою набуття їх замовником у власність/користування, або інформації про покупців об'єктів нерухомості;

- організація проведення огляду об'єкта нерухомості.

5.2.2 До додаткових ріелтерських послуг відносять:

- допомогу у підготовці та перевірці повного комплекту правовстановлюючих, технічних та інших документів на об'єкт нерухомості, необхідних для його відчуження чи передачі у користування, а також у отриманні іформації щодо наявності арешту/заборони відчуження, обмежень, обтяжень на об'єкт нерухомості;

- надання роз'яснень щодо проведення операції з нерухомістю, а саме:

а) щодо підготовки та оформлення документів для укладання договору відчуження (надання в користування) об'єкта нерухомості;

б) щодо видів та способів розрахунків між сторонами договору, порядку та строків звільнення/прийняття об'єкту нерухомості;

в) щодо зняття з реєстрації місця проживання відчужувачів об'єкта нерухомості та інших осіб;

- інформування щодо забезпечення виконання взаємних обов'язків між покупцем та продавцем (орендарем та орендодавцем), а також стосовно кредитування, страхування, оподаткування, тощо.

- ведення переговорів щодо умов проведення операції з нерухомістю;

- оформлення попередніх договірних відносин між сторонами договору відчуження (надання в користування) об'єкта нерухомості;

- з'ясування стану розрахунків власника об'єкта нерухомості з оплати за користування та утримання об'єкта нерухомості;

- опис об'єкта нерухомості;  

- організація укладання договорів щодо операції з нерухомістю;

- консультування з питань інвестування чи іншої комерційної діяльності з нерухомістю;

- консультування з питань керування нерухомістю;

- дослідження кон'юнктури ринку нерухомості;

- оформлення ексклюзивного представництва інтересів клієнта;

- інформування щодо забезпечення виконання взаємних обов'язків клієнта-покупця та клієнта-продавця (орендаря та орендодавця) при здійсненні операцій з нерухомістю в межах норм чинного законодавства України.

- консультування щодо організації процедури передачі нерухомого майна, реєстрації прав на нього.

За побажанням і згодою клієнта перелік надаваних додаткових послуг може бути розширено відповідно до компетенції суб'єкта ріелтерської діяльності.

5.3 Вимоги до суб'єктів ріелтерської діяльності

5.3.1 Суб'єкти ріелтерської діяльності повинні відповідати таким вимогам:

- мати свідоцтво про державну реєстрацію підприємства чи фізичної особи підприємця;

- бути зареєстрованими в органах державної статистики з отриманням відповідних ріелтерської діяльності статистичних кодів;

- мати у наявності сертифікат суб'єкта ріелтерської діяльності, наданий всеукраїнською громадською професійною організацією ріелтерів;

- мати у наявності комплекти нормативно-правових документів, необхідних для здійснення своєї діяльності (закони, кодекси, інструкції та т.і.);

- використовувати назву суб'єкта ріелтерської діяльності тільки якщо вона вказана у свідоцтві про державну реєстрацію як назва юридичної особи чи зареєстрована як знак для товарів та послуг, або вказана в документах на право використання знаку для товарів та послуг;

- мати у штаті суб'єкта ріелтерської діяльності не менше одного юриста або мати у наявності укладену угоду з суб'єктом господарювання, що надає юридичні послуги, на складання цивільно-правових угод, юридичний супровід, захист інтересів, як самого суб'єкта ріелтерської діяльності, так і інтересів клієнтів;

- мати у штаті суб'єкта ріелтерської діяльності не менше одного ріелтера, що має сертифікат наданий всеукраїнською громадською професійною організацією ріелтерів;

- використовувати відокремлені службові приміщення у нежитловому фонді на підставі права власності або договору оренди;

- використовувати, засоби оперативного зв'язку, що забезпечують обмін інформацією (телефон, факс, інтернет, інші);

- мати в наявності зовнішню вивіску, що містить назву суб'єкта ріелтерської діяльності та посилання на його організаційно-правову форму;

- мати в наявності робоче місце (місця), обладнане телефоном, комп'ютером, іншою офісною технікою;

- використовувати відокремлену кімнату для ведення переговорів та укладання угод;

- мати печатку суб'єкта господарювання;

- мати у наявності необхідні для роботи суб'єкта ріелтерської діяльності форми та бланки документів (договорів, угод, актів та інших документів);

- мати у наявності книгу скарг та пропозицій клієнтів, прошнуровану, пронумеровану та затверджену керівництвом суб'єкту ріелтерської діяльності;

- як правило, бути членом всеукраїнської професійної громадській організації ріелтерів;

- використовувати спеціально обладнані місця (сейфи) для зберігання документів клієнта, що знаходяться у суб'єкта ріелтерської діяльності на відповідальному зберіганні.

5.3.2 Суб'єкт ріелтерської діяльності повинен забезпечити конфіденційність усієї інформації, отриманої від клієнта під час надання ріелтерських послуг.

Заборонено надання інформації третім особам, що стосується клієнта та наданих йому послуг, окрім випадків передбачених чинним законодавством України;

5.3.3 Суб'єкт ріелтерської діяльності несе відповідальність за зберігання  прийнятих від клієнта документів. Доступ до документів, що свідчать про намір клієнта здійснити операцію з нерухомістю за участю суб'єкта ріелтерської діяльності, а також до інших документів клієнта, що знаходяться у суб'єкта ріелтерської діяльності на відповідальному зберіганні, повинні мати тільки керівник/власник суб'єкта ріелтерської діяльності або його працівники, що задіяні у наданні ріелтерських послуг цьому клієнту.  

5.3.4 У службових приміщеннях суб'єктів ріелтерської діяльності в доступному для замовника місці повинна бути розміщена оформлена належним чином інформація , яка містить:

- свідоцтво про державну реєстрацію підприємства чи фізичної особи-підприємця;

- дані щодо реєстрації в органах державної статистики;

- свідоцтво платника податків;

- свідоцтво власника знаку для товарів та послуг або ліцензійний договір на право використання знаку для товарів та послуг (за наявністю);

- сертифікат суб'єкта ріелтерської діяльності;

- свідоцтво члена всеукраїнської громадської організації ріелтерів (за наявністю);

- контактну інформацію органів захисту прав споживачів.

5.4 Вимоги до ріелтерів та агентів з нерухомості

5.4.1 Під час своєї роботи ріелтер та агент з нерухомості зобов'язані використовувати усі розумно необхідні і доступні йому законні засоби для ефективного обслуговування клієнтів з метою задоволення їх інтересів.

5.4.2 Ріелтер та агент з нерухомості повинні своєчасно та у повному обсязі виконувати усі прийняті на себе зобов'язання, вживати заходів для справедливого вирішення спорів, які можуть виникнути у процесі діяльності, не допускати зловживань наданими йому правами.

5.4.3 Ріелтер та агент з нерухомості зобов'язані повідомляти керівника агентства нерухомості чи уповноважену ним особу про усі обставини проходження операції з нерухомістю.

5.4.4 Ріелтер та агент з нерухомості повинні:

- надавати послуги клієнтам з додержанням норм чинного законодавства, вимог цього стандарту та етичних норм;

- діяти таким чином, щоб не створювати для інших осіб умов, які можуть спричинити порушення чинного законодавства;

- гарантувати клієнту конфіденційність під час надання ріелтерських послуг;

- вважати захист інтересів клієнта основним своїм завданням.

5.4.5 Ріелтер та агент з нерухомості не повинні надавати ріелтерські послуги, що стосуються нерухомого майна, в яких він має особисту майнову чи немайнову зацікавленість, якщо така зацікавленість не розкрита перед усіма сторонами договору та на це не отримано їх згоди.

5.4.6 Ріелтер та агент з нерухомості не повинні використовувати  інформацію, що одержана від клієнтів, в особистих цілях або таких, що суперечать чинному законодавству України.

5.4.7 Ріелтер та агент з нерухомості не повинні розголошувати конфіденційну інформацію встановлену сторонами взаємовідносин, а також використовувати її в інтересах третіх осіб.

5.5 Вимоги до процесів надання послуг ріелтерських

5.5.1 Суб'єкти ріелтерської діяльності надають ріелтерські послуги клієнтам згідно договору про надання послуг, засвідченого печаткою суб'єкта ріелтерської діяльності та підписами сторін.

5.5.2 У договорі про надання ріелтерських послуг зазначається:

- перелік послуг, що надаються;

- права та обов'язки сторін;

- договірну вартість послуг та порядок її оплати;

- реквізити сторін, що уклали договір;

- термін дії, порядок і умови дострокового розірвання договору;

- умови, за якими настає відповідальність сторін за невиконання, чи неналежне виконання взаємних обов'язків.

5.5.3 Згідно з договором про надання послуг, суб'єкт ріелтерської діяльності виконує підбір інформації стосовно об'єктів нерухомості, або попиту на них, у відповідності з замовленням клієнта.

5.5.4 Ріелтер чи агент з нерухомості повинен організувати показ об'єкта нерухомості. Факт огляду запропонованого об'єкту нерухомості повинен засвідчуватись підписом клієнта у документі, затвердженому суб'єктом ріелтерської діяльності.

5.5.5 Права, що надаються клієнтом суб'єкту ріелтерської діяльності щодо виключного представництва інтересів даного клієнта на ринку нерухомості, оформлюють договором на ексклюзивне надання послуг.

5.5.6 За умови надання суб'єкту ріелтерської діяльності ексклюзивних прав на продаж/оренду об'єкта нерухомості, за згодою сторін, клієнт передає суб'єкту ріелтерської діяльності на відповідальне зберігання правовстановлюючі документи на визначений у договорі об'єкт нерухомості.

5.5.7 Суб'єкт ріелтерської діяльності несе повну відповідальність за зберігання переданих клієнтом правовстановлюючих документів на об'єкт нерухомості.

5.5.8 Розповсюдження суб'єктом ріелтерської діяльності інформації про об'єкт нерухомості, ексклюзивне право на продаж якого належить іншому суб'єкту ріелтерської діяльності, можливе лише за письмовою згодою останнього.

5.5.9 Договір на ексклюзивне право надання послуг засвідчується печаткою суб'єкта ріелтерської діяльності та повинен містити:

- перелік послуг, що надаються;

- права та обов'язки сторін;

- договірну вартість послуг та порядок її оплати;

- реквізити сторін, що уклали договір;

- адресу та опис об'єкта нерухомості, що дозволяють його однозначно ідентифікувати;

- заявлену вартість об'єкту нерухомості/орендної плати.

- рекомендовану суб'єктом ріелтерської діяльності вартість об'єкта нерухомості/орендної плати;

- наявність правовстановлюючих документів на визначений об'єкт нерухомості;

- термін дії, порядок і умови розірвання договору на ексклюзивне надання послуг;

- перелік документів, переданих власником об'єкта нерухомості суб'єкту ріелтерської діяльності на відповідальне зберігання;

- умови, за якими настає відповідальність сторін за невиконання, чи неналежне виконання взаємних обов'язків.

5.5.10 Суб'єкт ріелтерської діяльності повинен інформувати клієнта про всі обставини і факти, що стали відомі йому та відносяться до прав на об'єкт нерухомості, вказаний в договорі, якщо ці обставини і факти можуть вплинути на законність операції з цим об'єктом нерухомості.

5.5.11 В процесі своєї діяльності суб'єкт ріелтерської діяльності для найбільш повного задоволення потреб клієнта має право залучати третіх осіб.

5.5.12 В процесі здійснення спільного надання ріелтерської послуги між суб'єктами ріелтерської діяльності укладається міжагентська угода, де визначено розподіл робіт, що виконуються, та розмір винагороди.

5.5.13 Міжагентська угода складається в письмовій формі та засвідчується печатками суб'єктів ріелтерської діяльності. Кожній із сторін, що бере участь в наданні спільної ріелтерської послуги, надається оригінальний примірник угоди.

5.5.14 Суб'єкти ріелтерської діяльності, якими укладено міжагентську угоду (партнери), повинні:

- дотримуватися умов спільних угод, чесно та відповідально виконувати їх положення у відносинах з клієнтами та партнерами;

- не втручатись у діяльність партнера стосовно питань, узгоджених сторонами при спільному наданні ріелтерської послуги;

- дотримуватися конфіденційності інформації, отриманої в процесі спільної діяльності, окрім випадків, передбачених чинним законодавством України;

- не використовувати інформацію партнера без його попередньої згоди та узгодження з ним усіх істотних умов співпраці;

- вчасно інформувати клієнта, партнера, та інших осіб, з якими у учасника операції з нерухомістю існують професійні відносини, про наявність або відсутність у нього ексклюзивних прав і зобов'язань перед цими особами;

- не сприяти оформленню попередніх договірних відносин, відчуження чи передачі в користування об'єкта нерухомості запропонованого партнером без відома останнього;

- надавати на вимогу партнеру копію підписаного з клієнтом договору про надання ріелтерських послуг;

- проводити взаєморозрахунки з партнером відповідно до встановленого наперед порядку розподілу винагороди;

- забезпечувати реалізацію взаємних комерційних інтересів засобами, які не суперечать нормам чинного законодавству України та вимогам цього стандарту.

5.5.15 Взаємні розрахунки між партнерами при спільному наданні ріелтерських послуг здійснюються керівниками суб'єктів ріелтерської діяльності чи їх повноважними представниками. Взаєморозрахунки, відповідно до узгодженого та встановленого порядку розподілу винагороди, проводяться протягом трьох робочих днів після вчинення операції з нерухомістю, якщо інше не встановлено сторонами взаємовідносин.

5.5.16 Шкоду, завдану однією із сторін договору внаслідок незаконних дій або невиконання чи неналежного виконання договірних обов'язків, відшкодовує винна сторона.

5.5.17 За несвоєчасну сплату належної частини винагороди партнеру за спільно наданою ріелтерською послугою, суб'єкт ріелтерської діяльності, який отримав оплату, несе відповідальність в межах чинного законодавства України та умов міжагентської угоди.

5.5.18 Суб'єкт ріелтерської діяльності несе відповідальність за дії свого агента з нерухомості відповідно до норм чинного законодавства України та умов укладених договорів.

5.5.19 Всі суперечки, які виникають між учасниками операції з нерухомістю, вирішують шляхом переговорів, а у випадку недосягнення згоди в судовому порядку.

5.5.20 Якщо клієнт незадоволений наданою послугою він повинен подати суб'єкту ріелтерської діяльності письмову скаргу або претензію. Суб'єкт ріелтерської діяльності повинен прийняти скаргу клієнта, об'єктивно розглянути її та письмово відповісти йому в установлені законом терміни.

5.5.21 Суб'єкт ріелтерської діяльності, на який, за попередньою домовленістю партнерів, покладено обов'язок отримання винагороди за спільно надану послугу, несе відповідальність перед партнером за отримання визначених коштів, вжиття заходів щодо стягнення коштів з недобросовісного клієнта в судовому порядку та своєчасну сплату належної партнеру суми винагороди.

5.5.22 3вернення суб'єкта ріелтерської діяльності до суду з позовом про стягнення з клієнта несплаченої суми, що визначена договором про надання ріелтерських послуг, призупиняє нарахування та сплату партнеру належної суми винагороди за спільно надану ріелтерську послугу.

5.5.23 За несвоєчасну сплату належної частини винагороди партнера по спільно наданій послузі, суб'єкт ріелтерської діяльності, який отримав оплату за спільно надану послугу, зобов'язаний сплатити партнеру, окрім належної суми винагороди, пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України за кожний день прострочення.

5.5.24 У випадку прийняття клієнтом рішення про здійснення операції з нерухомістю та набуття права власності на нерухомість, укладення угоди на оренду, за умов його попередження суб'єктом ріелтерської діяльності про можливі наслідки від прийнятого рішення, усі ризики, пов'язані з їхнім настанням клієнт приймає на себе.

6    МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ РІЕЛТЕРСЬКИХ ПОСЛУГ

 • 6.1 Контроль якості надання ріелтерських послуг здійснює професійна всеукраїнська громадська організація ріелтерів, її місцеві осередки, членом якої є суб'єкт ріелтерської діяльності та громадські регіональні професійні організації ріелтерів.
 • 6.2 Суб'єкти ріелтерської діяльності повинні практикувати постійне оцінювання рівня якості послуг з боку замовника шляхом інформації зворотного зв'язку у формі добровільного заповнення анкет, форму яких встановлює всеукраїнська громадська організація ріелтерів.
 • 6.3 Суб'єкти ріелтерської діяльності повинні щорічно оцінювати професійний рівень своїх працівників шляхом складання іспитів, порядок складання яких встановлює всеукраїнська громадська організація ріелтерів, членом якої є суб'єкт ріелтерської діяльності.

 

Если у Вас есть замечания или предложения к проекту риэлторских стандартов, то присылайте их на наш e-mail: an_gorod@mail.ru 

Посмотреть комментарии

Добавить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.
 • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
 • Допускаются только следующие теги HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <b> <i>
 • Строки и параграфы переносятся автоматически.
 • Вы можете цитировать другие сообщения, используя теги [quote].

Подробнее о форматировании

Защита от спама
Защита от автоматического заполнения форм

Информация о недвижимости