• warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/bee/domains/gorod.kharkov.com/includes/theme.inc on line 176.
  • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/bee/domains/gorod.kharkov.com/includes/theme.inc on line 176.
  • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/bee/domains/gorod.kharkov.com/includes/theme.inc on line 176.
  • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/bee/domains/gorod.kharkov.com/includes/theme.inc on line 176.
  • deprecated error: Function ereg() is deprecated in /home/bee/domains/gorod.kharkov.com/sites/all/analytic/Includes/an_lib.php on line 12.


про порядок заповнення, реєстрації, видачі та зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку

Законы
  • 23 Февраль, 2010
  • 14:17

про порядок заповнення, реєстрації, видачі та зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку

про порядок заповнення, реєстрації, видачі та зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку

Зміст:
Загальні положення

Заповнення бланків державних актів

Реєстрація державних актів

Видача та зберігання державних актів

Видача державних актів взамін зіпсованих та втрачених

Деякі особливості заповнення, реєстрації та видачі державних актів на право власності на земельну ділянку та державних актів на право постійного користування земельною ділянкою

Інструкція

про порядок заповнення, реєстрації, видачі та зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і на право постійного користування земельною ділянкою

  1. Загальні положення

1.1. Інструкція про порядок заповнення, реєстрації, видачі та зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і на право постійного користування земельною ділянкою розроблена відповідно до вимог Земельного кодексу України, Закону України «Про землеустрій», постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2002 року № 449 «Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою» із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від                         12 листопада 2008 року № 1019.

1.2.  Державний акт на право власності на земельну ділянку видається на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади, місцевого самоврядування, суду, договору купівлі-продажу, ренти, дарування, міни, інших цивільно-правових угод.

1.3. Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою видається на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади, місцевого самоврядування або суду.

1.4. Державний акт на право власності на земельну ділянку та державний акт на право постійного користування земельною ділянкою            (далі – державні акти)  видається відповідно до розробленої технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку, відповідно до вимог статті 56 Закону України «Про землеустрій».

2. Заповнення бланків державних актів

2.1. Заповнення бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою здійснюють юридичні та фізичні особи, які отримали ліцензію на проведення робіт із землеустрою відповідно до закону та мають необхідну комп’ютерну техніку для заповнення бланків державних актів, а також належні умови для зберіганння бланків документів суворої звітності.

2.2. У разі відсутності  у юридичних та фізичних осіб вимог, зазначених у пункті 2.1, заповнення бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою здійснюють, протягом 5 робочих днів з дня отримання документації, відповідні держані підприємства, що входять до сфери управління Держкомзему.

2.3. Управління (відділи) Держкомзему у районах (містах) передають юридичним та фізичним особам, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою, бланки для заповнення відповідно до акта про передачу-прийняття бланків на заповнення (додаток 1), за наявності у цих осіб умов, визначених пунктом 2.1 цієї Інструкції, відповідної документації із землеустрою, супроводжуючого листа та заявки на отримання бланків.

2.4. Бланки передаються протягом п’яти днів з моменту отримання вищезазначених матеріалів.

2.5. Заповнення бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою здійснюється державною мовою з використанням комп’ютерної техніки.

2.6. Для заповнення бланків використовується шрифт «Times New Roman звичайний» розміром, який забезпечить чітке прочитання усіх записів.

2.7. При заповненні бланків:

2.7.1. прізвище, ім’я та по батькові особи або найменування (назва) юридичної особи прописується повністю в називному відмінку;

2.7.2. у рядку „місце проживання, місцезнаходження” прописується місце реєстрації громадянина або юридичної особи;

2.7.3. площа земельної ділянки прописується з точністю до 0,0001 га;

2.7.4. цільове призначення прописується згідно з рішенням органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про надання (передачу) земельної ділянки у власність або користування.

2.8. Присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

2.9. Опис меж може бути продовжено у разі, якщо кількість суміжних землевласників та землекористувачів більше чотирьох.

2.10. План зовнішніх меж земельної ділянки в бланку складається в масштабі, який забезпечує чітке зображення всіх елементів і написів.

2.11. На план наносяться:

- зовнішні межі земельної ділянки з описом суміжних землевласників і землекористувачів (суцільна чорна лінія шириною 2 пт);

- усі поворотні точки меж земельної ділянки (коло з контурною лінією чорного кольору шириною 3 пт);

- лінійні проміри між точками по межах земельної ділянки (прописуються цифрами з точністю до 0,01 метра);

- межі вкраплених земельних ділянок сторонніх землевласників і землекористувачів (суцільна чорна лінія шириною 0,5 пт);

- зони обмежень щодо використання земельної ділянки (штрих-пунктирна чорна лінія шириною 0,5 пт);

- зони обтяжень щодо використання земельної ділянки (пунктирна чорна лінія шириною 0,5 пт);

2.12. Державний акт на право власності на земельну ділянку або на право постійного користування земельною ділянкою заповнюється у двох примірниках, підписується органом, який прийняв рішення про передачу або надання земельної ділянки у власність чи постійне користування, та відповідним управлінням (відділом) Держкомзему у районі (місті).

2.13. У разі набуття права на підставі рішення суду, договору купівлі-продажу, ренти, дарування, міни, інших цивільно-правових угод державний акт на право власності на земельну ділянку або на право постійного користування земельною ділянкою підписується відповідним районним (міським) управлінням (відділом) Держкомзему та органом виконавчої влади у разі, якщо така земельна ділянка знаходиться за межами населеного пункту, або районним (міським) управлінням (відділом) Держкомзему та органом місцевого самоврядування, якщо така земельна ділянка знаходиться в межах населеного пункту.

2.14.Заповнені бланки повертаються до управління (відділу) Держкомзему у районах (містах) (додаток 2)  для організації його підписання, реєстрації та видачі землевласникам та землекористувачам.

 

3. Реєстрація державних актів

3.1. Реєстрація державних актів здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

 4. Видача та зберігання державних актів

4.1. Один з примірників зареєстрованого державного акта видається відповідним управлінням (відділом) Держкомзему у районі (місті) землевласнику або землекористувачу, інший примірник, разом з технічною документацією із землеустрою, зберігається в управлінні (відділі) Держкомзему у районі (місті) згідно з вимогами, які встановлені для зберігання бланків документів суворої звітності.

4.2. У випадку припинення права власності або користування земельною ділянкою управління (відділ) Держкомзему у районі (місті), де зберігається інший примірник державного акта, робить на ньому відмітку про скасування.

4.3. Не видані землевласникам або землекористувачам  державні акти залишаються на зберіганні у відповідному районному (міському) управлінні (відділі) Держкомзему.

4.4. Районні (міські) управління (відділи) Держкомзему забезпечують видачу державних актів, зазначених у пункті 4.3 цієї Інструкції, землевласникам або землекористувачам по мірі їх звернення.

5. Видача державних актів взамін зіпсованих та втрачених

 5.1. Виправлення орфографічних або технічних помилок у бланку державного акта та у державному акті не допускається.

5.2. У разі виявлення орфографічних або технічних помилок на стадії заповнення бланка, такий комплект бланків вважається зіпсованим.

5.3. Юридична або фізична особа, яка здійснювала заповнення бланка державного акта, зобов’язана протягом 10 робочих днів повернути комплект бланків до районного (міського) управління (відділу) Держкомзему, із зазначенням конкретних орфографічних або технічних помилок, і клопотати про надання нового комплекту бланків (додаток 2).

5.4. У разі виявлення орфографічних або технічних помилок на стадії підписання та реєстрації державного акта, такий комплект актів вважається зіпсованим.

5.5. Орган, який виявив помилки, зобов’язаний протягом 10 робочих днів повернути комплект бланків до районного (міського) управління (відділу) Держкомзему, із зазначенням конкретних орфографічних або технічних помилок та про вчинені дії інформувати юридичну або фізичну особу, яка здійснювала заповнення бланку державного акта.

5.6. У разі виявлення у державному акті орфографічних або технічних помилок землевласником або землекористувачем, землевласник або землекористувач звертається до органу, який здійснив його реєстрацію, із заявою (клопотанням) про скасування реєстрації державного акта.

До заяви (клопотання) додаються відповідні витяги із документації із землеустрою; державний акт, у якому допущена помилка; копія рішення відповідного органу виконавчої влади, місцевого самоврядування, суду, договору купівлі-продажу, ренти, дарування, міни, інших цивільно-правових угод.

5.7. Після надходження вищезазначених документів орган, який здійснив реєстрацію державного акта, зобов’язаний протягом двох тижнів з моменту їх надходження скасувати реєстрацію і видати новий державний акт на право власності на земельну ділянку або на право постійного користування земельною ділянкою.

5.8. При втраті (псуванні) державного акта землевласнику або землекористувачу видається новий державний акт.

5.9. Для отримання нового державного акта власнику утраченого (зіпсованого) державного акта необхідно письмово звернутися до відповідного органу, яким було видано зазначений державний акт.

У заяві зазначається: де, коли і за яких обставин утрачено (зіпсовано) державний акт. Власник також дає повідомлення про втрату зазначеного державного акта в місцевих засобах масової інформації. Якщо протягом місяця з дня публікації ніяких повідомлень власнику не надійшло, то відповідний орган, яким було видано зазначений державний акт, видає новий державний акт.

5.10. На титульній сторінці примірника державного акта, який залишається на зберіганні у районному (міському) управлінні (відділі) Держкомзему робиться запис, що державний акт видано замість державного акта № _________ серія __.

5.11. На другому примірнику утраченого (зіпсованого) державного акта, який зберігався у районному (міському) управлінні (відділі) Держкомзему, робиться відмітка про його скасування і зазначається причина такого скасування.

5.12. При втраті (псуванні) державного акта, який зберігався у районному (міському) управлінні (відділі) Держкомзему, керівник районного (міського) управління (відділі) Держкомзему зобов’язаний негайно повідомити Держкомзем та землевласника або землекористувача і видати за власний рахунок новий державний акт.

5.13. Зіпсовані при оформленні та пошкоджені бланки підлягають списанню районними (міськими) управліннями (відділами) Держкомзему відповідно до чинного законодавства про списання бланків документів суворої звітності.

5.14. Вартість зіпсованих бланків відшкодовується за рахунок винних у їх псуванні у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 року № 116 «Про затвердження порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей».

6. Деякі особливості заповнення, реєстрації та видачі державних актів на право власності на земельну ділянку та державних актів на право постійного користування земельною ділянкою

6.1. Якщо земельна ділянка, що передається у власність або надається у користування, розташована на території кількох адміністративно-територіальних одиниць, то державний акт на право власності на земельну ділянку і на право постійного користування земельною ділянкою видається окремо на кожну частину ділянки, розташовану на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

6.2. Якщо землевласнику або землекористувачу надається декілька земельних ділянок одного цільового призначення на території однієї адміністративно-територіальної одиниці, за бажанням землевласника або землекористувача, видається один державний акт на право власності на земельну ділянку або державний акт на право постійного користування земельною ділянкою за умови забезпечення чіткого прочитання усіх написів у державному акті.

6.3. У випадках оформлення права постійного користування земельною ділянкою під лінійними об’єктами (опорами ліній електромереж зв’язку, шляхами, трубопроводами тощо), іншими об’єктами транспортної та енергетичної інфраструктури, що знаходяться в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці, оформляється один державний акт з відображенням на плані меж усіх земельних ділянок.

6.4. Право постійного користування земельними ділянками під повітряними лініями електропередачі напругою нижче 10 кВ не підлягає документальному оформленню.

6.5. Заповнення державного акта на право власності на земельну ділянку або державного акта на право постійного користування земельною ділянкою проводиться після перенесення в натуру (на місцевість) меж земельної ділянки та закріплення їх довгостроковими межовими знаками.

6.6. У разі отримання земельної ділянки у спільну часткову власність кожному співвласнику земельної ділянки видається окремий державний акт на право власності на земельну ділянку та обов’язково додається додаток до нього, в якому зазначається список співвласників земельної ділянки із заначенням частки кожного.

У державному акті, на плані меж земельної ділянки, наноситься загальний план зовнішніх меж земельної ділянки та зазначається конкретно земельна ділянка співвласника.

6.7. У разі отримання земельної ділянки у спільну сумісну власність кожному співвласнику земельної ділянки видається окремий державний акт на право власності на земельну ділянку та обов’язково додається додаток до нього, в якому зазначається список співвласників земельної ділянки.

У державному акті, на плані меж земельної ділянки, наноситься загальний план зовнішніх меж земельної ділянки.

6.8. За згодою співвласників може видаватися один державний акт уповноваженій особі та додаток до нього, решті співвласників копія державного акта та додатки до нього.

6.9. У разі виділення співвласником належної йому земельної ділянки проводиться переоформлення державного акта кожному співвласнику.

 

Додаток 1

 

АКТ

про передачу-прийняття бланків на заповнення

 

______________                    № ___________     __________________________

(дата)                                                                        (номер)                                           (місце складання)

 

Цей  акт складено  про те,  що         "___" _________  20 __ р.

__________________________________________________________________

                                               (найменування органу)

в особі  ______________________________  ____________________________

                  посадова особа органу                                                                        (прізвище, ініціали)

передав(ла), а______________________________________________________

                                     ( назва юридичної або фізичної  особи)

в особі ________________________________      _________________________

                                уповноважений представник                                      (прізвище, ініціали)

довіреність №   ________________   від  "___" _________  20 __ р.

паспорт __________________,  виданий _______________________________,

                (серія та номер)

прийняв(ла) бланки _________________________________________________ (назва бланків державних актів)

 

серії _______ номери від __________  до ___________

 

у кількості __________________ (__________________) комплектів

              (указати кількість цифрами)                       (прописом)

 на суму     __________________  __________________) грн.

              (указати кількість цифрами)                        (словами)

 

При передачі проведена перевірка кожного бланка.

Пошкоджених (дефектних) бланків немає, серія й номери  переданих  бланків відповідають акту.

 

Посадова особа, що передала бланки

____________________                  ______________________________

           (підпис)                                                                                              (прізвище, ініціали)                

 

Особа, що отримала бланки

____________________                  ______________________________

           (підпис)                                                                                              (прізвище, ініціали)                

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

АКТ

про передачу-прийняття заповнених/зіпсованих бланків

 

______________                    № ___________     __________________________

(дата)                                                                        (номер)                                           (місце складання)

 

Цей  акт складено про те,  що         "___" _________  20 __ р.

__________________________________________________________________

                                               (назва юридичної або фізичної  особи)

в особі  ______________________________  ____________________________

             уповноважений представник                                                                     (прізвище, ініціали)

паспорт __________________,  виданий _______________________________,

                (серія та номер)

передав(ла), а ______________________________________________________

                                                (найменування органу)

в особі ________________________________      _________________________

                                               посадова особа органу                                   (прізвище, ініціали)

довіреність №   ________________   від  "___" _________  20 __ р.

прийняв(ла) _______________________________________________________

(заповненні/зіпсовані – потрібне прописується)

бланки ____________________________________________________________

(назва бланків державних актів)

серії _______ номери від __________  до ___________

 

у кількості __________________ (__________________) комплектів

              (указати кількість цифрами)                       (прописом)

 на суму     __________________  __________________) грн.

              (указати кількість цифрами)                        (словами)

 

При передачі заповнених бланків проведена перевірка кожного бланка.

Пошкоджених (дефектних) бланків ______________________, серія й номери 

                                                   (є/немає– потрібне прописується)

 

пошкоджених (дефектних) бланків____________________________________

 

серія й номери  переданих  бланків відповідають акту.

 

Посадова особа, що отримала бланки

____________________                  ______________________________

           (підпис)                                                                                              (прізвище, ініціали)                

 

Особа, що передала бланки

____________________                  ______________________________

           (підпис)                                                                                              (прізвище, ініціали)                

 

 

Зауваження та пропозиції просимо надсилати на адресу Держкомзему (Управління нормативного та організаційного забезпечення землеустрою та охорони земель): 03151, м. Київ,                вул. Народного ополчення, 3, або на електронну адресу: zvwru@dkzr.gov.ua

Посмотреть комментарии

Добавить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Допускаются только следующие теги HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <b> <i>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Вы можете цитировать другие сообщения, используя теги [quote].

Подробнее о форматировании

Защита от спама
Защита от автоматического заполнения форм

Информация о недвижимости