• warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/bee/domains/gorod.kharkov.com/includes/theme.inc on line 176.
  • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/bee/domains/gorod.kharkov.com/includes/theme.inc on line 176.
  • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/bee/domains/gorod.kharkov.com/includes/theme.inc on line 176.
  • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/bee/domains/gorod.kharkov.com/includes/theme.inc on line 176.
  • deprecated error: Function ereg() is deprecated in /home/bee/domains/gorod.kharkov.com/sites/all/analytic/Includes/an_lib.php on line 12.


Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування

Законы
  • 23 Февраль, 2010
  • 14:06

Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування

Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування

 З А К О Н   У К Р А Ї Н И

      Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування

         Цей Закон визначає порядок справляння та  використання  збору
на обов'язкове державне пенсійне страхування.

     Стаття 1.  Платниками  збору на обов'язкове державне пенсійне
страхування є:
     1) суб'єкти  підприємницької  діяльності  незалежно  від форм
власності, їх об'єднання, бюджетні, громадські та інші установи та
організації,  об'єднання громадян та інші юридичні особи,  а також
фізичні  особи  -   суб'єкти   підприємницької   діяльності,   які
використовують працю найманих працівників;
     2) філії,  відділення   та   інші   відокремлені   підрозділи
платників податку,  зазначених у пункті 1 цієї статті, що не мають
статусу юридичної  особи,  розташовані  на  території  іншої,  ніж
платник збору, територіальної громади;
    

{  Пункт  3  статті  1  втратив  чинність  на підставі Закону N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }

{  Пункт  4  статті  1  втратив  чинність  на підставі Закону N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }
    

{  Пункт  5  частини  першої  статті  1 виключено на підставі Закону N 2921-VI ( 2921-17 ) від 13.01.2011 }


     Платниками збору  з  купівлі-продажу  безготівкової іноземної
валюти за  гривню  є  юридичні  особи  -  резиденти,  нерезиденти,
постійні  представництва  юридичної особи - нерезидента,  власники
корпоративних  картрахунків  іноземної  валюти,  банки   -   члени
міжнародних  платіжних  систем,  банки  (у тому числі уповноважені
банки з операцій за власними зовнішньоекономічними договорами)  та
фізичні особи,  в тому числі нерезиденти, що здійснюють операції з
купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за гривню. Банки та
їх  установи зобов'язані нараховувати,  утримувати та одночасно із
подачею заявки на купівлю іноземної валюти,  здійснювану  ними  за
власними  операціями  і  від  імені  та  за рахунок клієнтів таких
банків,  сплачувати  до  спеціального  фонду  державного   бюджету
додатковий  збір  на  обов'язкове  державне пенсійне страхування у
розмірі,  встановленому  цим  Законом,   від   суми   операції   з
купівлі-продажу   безготівкової   іноземної   валюти   за  гривню,
зазначеної у такій заявці,  вести  податковий  облік  та  подавати
звітність органам Пенсійного фонду України.
     Пенсійний фонд   України   має   право   на   отримання   від
Національного  банку  України  інформації  щодо  обсягів   купівлі
уповноваженими банками безготівкової іноземної валюти за гривню на
міжбанківському валютному ринку України  в  порядку,  обумовленому
двостороннім   договором   між   Національним  банком  України  та
Пенсійним фондом України.
{  Статтю  1  доповнено  пунктом  5  згідно  із  Законом N 208-XIV
(  208-14  ) від 22.10.98 - дію продовжено до 01.01.2002 згідно із
Законом N 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000, дію продовжено до 1
січня  2003  року  згідно  із  Законом  N 2905-III ( 2905-14 ) від
20.12.2001,  дію продовжено до 1 січня 2004 року згідно із Законом
N 380-IV ( 380-15 ) від 26.12.2002, дію продовжено до 1 січня 2005
року  згідно  із Законом N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003, дію
продовжено  до  1  січня  2006  року  згідно із Законами N 2285-IV
(  2285-15 ) від 23.12.2004, N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005,
дію  продовжено  до  1 січня 2007 року згідно із Законом N 3235-IV
(  3235-15  )  від 20.12.2005, дію продовжено до 1 січня 2008 року
згідно  із  Законом N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006; із змінами,
внесеними  згідно  із Законом N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 -
зміну  визнано  неконституційною згідно з Рішенням Конституційного
Суду  N  10-рп/2008  (  v010p710-08  )  від 22.05.2008; в редакції
Закону N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 }
{  Щодо дії пункту 5 частини першої статті 1 додатково див. Закони
N  3235-IV  (  3235-15  )  від  20.12.2005, N 489-V ( 489-16 ) від
19.12.2006 }
     6) суб'єкти  підприємницької   діяльності,   які   здійснюють
торгівлю  ювелірними виробами із золота (крім обручок),  платини і
дорогоцінного каміння; { Статтю 1 доповнено пунктом  6  згідно  із
Законом  N  208-XIV  (  208-14  ) від 22.10.98 - дію продовжено до
01.01.2002   згідно   із  Законом  N  2120-III  (  2120-14  )  від
07.12.2000, дію продовжено до 1 січня 2003 року згідно із Законом
N  2905-III  ( 2905-14 ) від 20.12.2001, дію продовжено до 1 січня
2004  року  згідно  із Законом N 380-IV ( 380-15 ) від 26.12.2002,
дію  продовжено  до  1 січня 2005 року згідно із Законом N 1344-IV
(  1344-15  )  від 27.11.2003, дію продовжено до 1 січня 2006 року
згідно із Законами N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, N 2505-IV
(  2505-15  )  від 25.03.2005, дію продовжено до 1 січня 2007 року
згідно  із  Законом  N  3235-IV  (  3235-15  ) від 20.12.2005, дію
продовжено  до  1  січня  2008  року  згідно  із  Законом  N 489-V
( 489-16 ) від 19.12.2006 }
     7) юридичні  та  фізичні  особи   при   відчуженні   легкових
автомобілів,   крім  легкових  автомобілів,  якими  забезпечуються
інваліди,  та  тих  автомобілів,  які   переходять   у   власність
спадкоємцям за законом; { Статтю 1 доповнено пунктом 7  згідно  із
Законом  N  208-XIV  (  208-14  ) від 22.10.98 - дію продовжено до
01.01.2002   згідно   із  Законом  N  2120-III  (  2120-14  )  від
07.12.2000,  дію продовжено до 1 січня 2003 року згідно із Законом
N  2905-III  ( 2905-14 ) від 20.12.2001, дію продовжено до 1 січня
2004 року  згідно  із  Законом N 380-IV ( 380-15 ) від 26.12.2002,
дію  продовжено  до  1 січня 2005 року згідно із Законом N 1344-IV
(  1344-15  )  від 27.11.2003, дію продовжено до 1 січня 2006 року
згідно із Законами N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, N 2505-IV
(  2505-15  )  від 25.03.2005, дію продовжено до 1 січня 2007 року
згідно  із  Законом  N  3235-IV  (  3235-15  ) від 20.12.2005, дію
продовжено  до  1  січня  2008  року  згідно  із  Законом  N 489-V
( 489-16 ) від 19.12.2006 }
( ДЖЕРЕЛО документа - http://zakon.rada.gov.ua )

     ( Пункт  8  статті  1  виключено  на підставі Закону N 849-IV
( 849-15 ) від 22.05.2003 )
ДЖЕРЕЛО zakon.rada.gov.ua

     9) підприємства,  установи та організації незалежно від  форм
власності  та  фізичні особи,  які придбавають нерухоме майно,  за
винятком  державних  підприємств,  установ   і   організацій,   що
придбавають нерухоме майно за рахунок бюджетних коштів, установ та
організацій  іноземних  держав,  що  користуються  імунітетами   і
привілеями  згідно із законами та міжнародними договорами України,
згода на обов'язковість яких надана  Верховною  Радою  України,  а
також  громадян,  які  придбавають  житло і перебувають у черзі на
одержання  житла  або  придбавають  житло  вперше.  ( Абзац перший
пункту 9 статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 980-IV
(  980-15  )  від 19.06.2003; про часткове зупинення дії додатково
див.  Закони  N  1344-IV  (  1344-15  )  від 27.11.2003, N 2285-IV
(  2285-15  )  від  23.12.2004;  із  змінами,  внесеними згідно із
Законом N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )
     Нерухомим майном визнається жилий будинок або  його  частина,
квартира,  садовий будинок, дача, гараж, інша постійно розташована
будівля,  а також інший об'єкт,  що підпадає під визначення першої
групи основних фондів згідно із Законом України "Про оподаткування
прибутку підприємств" ( 334/94-ВР );
{  Статтю  1  доповнено  пунктом  9  згідно  із  Законом N 967-XIV
(  967-14  ) від 15.07.99 - дію продовжено до 01.01.2002 згідно із
Законом N 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000, дію продовжено до 1
січня  2003  року  згідно  із  Законом  N 2905-III ( 2905-14 ) від
20.12.2001,  дію продовжено до 1 січня 2004 року згідно із Законом
N 380-IV ( 380-15 ) від 26.12.2002, дію продовжено до 1 січня 2005
року  згідно  із Законом N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003, дію
продовжено  до  1  січня  2006  року  згідно із Законами N 2285-IV
(  2285-15 ) від 23.12.2004, N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005,
дію  продовжено  до  1 січня 2007 року згідно із Законом N 3235-IV
(  3235-15  )  від 20.12.2005, дію продовжено до 1 січня 2008 року
згідно із Законом N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006 }

     10) підприємства, установи та організації, фізичні особи, які
користуються  послугами  стільникового  рухомого зв'язку,  а також
оператори цього зв'язку,  які надають свої послуги безоплатно. При
цьому   збір  на  обов'язкове  державне  пенсійне  страхування  не
сплачується,  якщо послугами  стільникового  зв'язку  користуються
річкові,  морські,  повітряні, космічні транспортні засоби, засоби
наземного технологічного транспорту (у тому числі таксі), що мають
стаціонарно  вбудоване обладнання радіозв'язку,  радіонавігації та
радіоастрономії,  яке не може бути відокремлено від таких  засобів
без  втрати  його  технологічних  або  експлуатаційних  якостей чи
характеристик.
     Послуги стільникового рухомого зв'язку - послуги  з  передачі
мережею зв'язку загального користування голосу,  сигналів, звуків,
зображень,  друкованих  чи  письмових  матеріалів  або   символів,
призначених для конкретного абонента,  у разі, коли для їх прийому
або передачі використовується обладнання радіозв'язку.
     Радіозв'язок -   електрозв'язок,   що   здійснюється   шляхом
поширення  електромагнітних хвиль у вільному просторі без штучного
спрямовуючого середовища.
     Роумінг -  послуга  стільникового   рухомого   зв'язку,   яка
забезпечує  можливість  абонентам здійснювати двосторонній зв'язок
без подання будь-якої  попередньої  заяви  або  з  такою  під  час
переміщення  із  зони  дії  одного  оператора до іншого як у межах
України, так і за її межами.
{  Статтю  1  доповнено  пунктом  10  згідно  із Законом N 967-XIV
(  967-14  ) від 15.07.99 - дію продовжено до 01.01.2002 згідно із
Законом N 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000, дію продовжено до 1
січня  2003  року  згідно  із  Законом  N 2905-III ( 2905-14 ) від
20.12.2001,  дію продовжено до 1 січня 2004 року згідно із Законом
N 380-IV ( 380-15 ) від 26.12.2002, дію продовжено до 1 січня 2005
року  згідно  із Законом N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003, дію
продовжено  до  1  січня  2006  року  згідно із Законами N 2285-IV
(  2285-15 ) від 23.12.2004, N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005,
дію  продовжено  до  1 січня 2007 року згідно із Законом N 3235-IV
(  3235-15  )  від 20.12.2005, дію продовжено до 1 січня 2008 року
згідно із Законом N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006 }

     Суб'єкти   підприємницької   діяльності,   які   застосовують
спрощений режим оподаткування (єдиний податок,  фіксований податок
та  фіксований  сільськогосподарський  податок),  та  юридичні   і
фізичні  особи,  що розташовані (проживають) у зонах гарантованого
добровільного відселення та посиленого радіоекологічного контролю,
сплачують  збір  на  обов'язкове державне пенсійне страхування при
здійсненні  операцій  з  купівлі-продажу  безготівкової  іноземної
валюти  за  гривню,  торгівлі  ювелірними виробами із золота (крім
обручок), платини і дорогоцінного каміння, при відчуженні легкових
автомобілів,   з  операцій  купівлі-продажу  нерухомого  майна,  з
надання  послуг  стільникового  рухомого  зв'язку   на   загальних
підставах. { Статтю 1 доповнено частиною другою згідно із Законами
N   107-VI   (   107-17   )   від   28.12.2007   -  зміну  визнано
неконституційною    згідно   з   Рішенням   Конституційного   Суду
N  10-рп/2008  ( v010p710-08 ) від 22.05.2008, N 309-VI ( 309-17 )
від 03.06.2008 }

     Стаття 2. Об'єктом оподаткування є:
   

{ Абзац перший пункту 1 статті 2 втратив чинність на підставі Закону N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }

{ Абзац перший пункту 1 статті 2 втратив чинність на підставі Закону N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }


     Для  платників збору,  визначених пунктами 1  і  2  статті  1
цього  Закону,  які мають найманих працівників,  але не здійснюють
витрат  на  оплату  їх  праці,  -  сума  коштів,  що  визначається
розрахунково  як  добуток визначеного законом мінімального розміру
заробітної плати на кількість працівників такого  платника  збору,
на  яких  здійснюється  нарахування  заробітної  плати.  { Пункт 1
статті  2  доповнено  абзацом  другим  згідно із Законом N 967-XIV
(  967-14  ) від 15.07.99 - дію продовжено до 01.01.2002 згідно із
Законом N 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000, дію продовжено до 1
січня  2003  року  згідно  із  Законом  N 2905-III ( 2905-14 ) від
20.12.2001,  дію продовжено до 1 січня 2004 року згідно із Законом
N 380-IV ( 380-15 ) від 26.12.2002, дію продовжено до 1 січня 2005
року  згідно  із Законом N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003, дію
продовжено  до  1  січня  2006  року  згідно із Законами N 2285-IV
(  2285-15 ) від 23.12.2004, N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005,
дію  продовжено  до  1 січня 2007 року згідно із Законом N 3235-IV
(  3235-15  )  від 20.12.2005, дію продовжено до 1 січня 2008 року
згідно із Законом N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006 }
( Текст підготовлено Відділом баз данних НПД УКС ВР )

{  Пункт  2  статті  2  втратив  чинність  на підставі Закону N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }

{  Пункт  3  статті  2  втратив  чинність  на підставі Закону N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }

 

     ( Абзац третій пункту 1 статті 2 виключено на підставі Закону
N 373-IV ( 373-15 ) від 26.12.2002 )
{ Дoкумeнт взятo з сайту ВPУ - zakon.rada.gov.ua }

     Для  платників збору,  визначених пунктами 1 та  2  статті  1
цього   Закону,   крім   тих,   які   є   платниками   фіксованого
сільськогосподарського  податку,  об'єктом  оподаткування  є також
фактичні   витрати  на  виплату  і  доставку  пенсій,  призначених
відповідно  до  пунктів  "б"  -  "з" статті 13 Закону України "Про
пенсійне  забезпечення"  (  1788-12  )  до досягнення працівниками
пенсійного  віку,  передбаченого  статтею  12  Закону України "Про
пенсійне  забезпечення";  (  Пункт  1  статті  2 доповнено абзацом
четвертим згідно із Законом N 1461-III ( 1461-14 ) від 17.02.2000;
із  змінами, внесеними згідно із Законом N 2613-IV ( 2613-15 ) від
31.05.2005 )
     2) для платників збору,  визначених пунктом 3  статті  1,  та
фізичних осіб  - суб'єктів підприємницької діяльності,  визначених
пунктом 1 статті 1 цього Закону,  - сума  оподатковуваного  доходу
(прибутку), яка   обчислена   в   порядку,  визначеному  Кабінетом
Міністрів України відповідно до законодавства України; (  Пункт  2
статті 2 в редакції Закону N 64-XIV ( 64-14 ) від 24.07.98 )
     3)  для  платників збору, визначених пунктом 4 статті 1 цього
Закону, - сукупний оподатковуваний доход, обчислений відповідно до
законодавства України;
     4)  для  платників збору, визначених пунктом 5 статті 1 цього
Закону,  - сума операції з купівлі-продажу безготівкової іноземної
валюти за гривню; { Статтю 2 доповнено пунктом 4 згідно із Законом
N  208-XIV  ( 208-14 ) від 22.10.98 - дію продовжено до 01.01.2002
згідно  із  Законом  N  2120-III  (  2120-14 ) від 07.12.2000, дію
продовжено  до  1  січня  2003  року  згідно із Законом N 2905-III
(  2905-14  )  від 20.12.2001, дію продовжено до 1 січня 2006 року
згідно із Законами N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, N 2505-IV
(  2505-15  )  від 25.03.2005, дію продовжено до 1 січня 2007 року
згідно  із  Законом  N  3235-IV  (  3235-15  ) від 20.12.2005, дію
продовжено  до  1  січня  2008  року  згідно  із  Законом  N 489-V
( 489-16 ) від 19.12.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом
N   107-VI   (   107-17   )   від   28.12.2007   -  зміну  визнано
неконституційною    згідно   з   Рішенням   Конституційного   Суду
N  10-рп/2008  (  v010p710-08  ) від 22.05.2008; в редакції Закону
N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 }
{  Щодо  зупинення  дії  пункту  4  статті 2 додатково див. Закони
N  380-IV  (  380-15  )  від 26.12.2002, N 1344-IV ( 1344-15 ) від
27.11.2003,  N  2505-IV  (  2505-15  )  від  25.03.2005, N 2285-IV
( 2285-15  ) від 23.12.2004, N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005,
N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006 }
     5) для платників збору,  визначених пунктом 6 статті 1  цього
Закону,  - вартість реалізованих ювелірних виробів із золота (крім
обручок), платини і дорогоцінного каміння; {  Статтю  2  доповнено
пунктом  5  згідно  із Законом N 208-XIV ( 208-14 ) від 22.10.98 -
дію   продовжено  до  01.01.2002  згідно  із  Законом  N  2120-III
(  2120-14  )  від 07.12.2000, дію продовжено до 1 січня 2003 року
згідно  із  Законом  N  2905-III  (  2905-14 ) від 20.12.2001, дію
продовжено  до  1  січня  2004  року  згідно  із  Законом N 380-IV
(  380-15  )  від  26.12.2002, дію продовжено до 1 січня 2005 року
згідно  із  Законом  N  1344-IV  (  1344-15  ) від 27.11.2003, дію
продовжено  до  1  січня  2006  року  згідно із Законами N 2285-IV
(  2285-15 ) від 23.12.2004, N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005,
дію  продовжено  до  1 січня 2007 року згідно із Законом N 3235-IV
(  3235-15  )  від 20.12.2005, дію продовжено до 1 січня 2008 року
згідно із Законом N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006 }
     6) для платників збору,  визначених пунктом 7 статті 1  цього
Закону, - вартість легкового  автомобіля;  {  Статтю  2  доповнено
пунктом  6  згідно  із Законом N 208-XIV ( 208-14 ) від 22.10.98 -
дію   продовжено  до  01.01.2002  згідно  із  Законом  N  2120-III
(  2120-14  )  від 07.12.2000, дію продовжено до 1 січня 2003 року
згідно  із  Законом  N  2905-III  (  2905-14 ) від 20.12.2001, дію
продовжено  до  1  січня  2004  року  згідно  із  Законом N 380-IV
(  380-15  )  від  26.12.2002, дію продовжено до 1 січня 2005 року
згідно  із  Законом  N  1344-IV  (  1344-15  ) від 27.11.2003, дію
продовжено  до  1  січня  2006  року  згідно із Законами N 2285-IV
(  2285-15 ) від 23.12.2004, N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005,
дію  продовжено  до  1 січня 2007 року згідно із Законом N 3235-IV
(  3235-15  )  від 20.12.2005, дію продовжено до 1 січня 2008 року
згідно із Законом N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006 }
( Текст взятo з сайту BPУ zakon.rada.gov.ua )

     ( Пункт  7  статті  2  виключено  на підставі Закону N 849-IV
( 849-15 ) від 22.05.2003 )
Текст взято з сайту Bерховної Pади

     8) для платників збору,  визначених пунктом 9 статті 1  цього
Закону,   -   вартість  нерухомого  майна,  зазначена  в  договорі
купівлі-продажу такого майна;
{  Статтю  2  доповнено  пунктом  8  згідно  із  Законом N 967-XIV
(  967-14  ) від 15.07.99 - дію продовжено до 01.01.2002 згідно із
Законом N 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000, дію продовжено до 1
січня  2003  року  згідно  із  Законом  N 2905-III ( 2905-14 ) від
20.12.2001,  дію продовжено до 1 січня 2004 року згідно із Законом
N 380-IV ( 380-15 ) від 26.12.2002, дію продовжено до 1 січня 2005
року  згідно  із Законом N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003, дію
продовжено  до  1  січня  2006  року  згідно із Законами N 2285-IV
(  2285-15 ) від 23.12.2004, N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005,
дію  продовжено  до  1 січня 2007 року згідно із Законом N 3235-IV
(  3235-15  )  від 20.12.2005, дію продовжено до 1 січня 2008 року
згідно із Законом N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006 }
     9) для платників збору,  визначених пунктом 10 статті 1 цього
Закону,   -   вартість  будь-яких  послуг  стільникового  рухомого
зв'язку,  сплачена споживачами цих послуг оператору,  що їх надає,
включаючи   вартість  вхідних  та  вихідних  телефонних  дзвінків,
абонентську плату,  плату (надбавку) за роумінг,  суму  страхового
завдатку,  авансу, вартість інших спеціальних послуг, зазначених у
рахунку на оплату послуг стільникового рухомого зв'язку.
     У разі  продажу  прав  на  тимчасове  користування  послугами
стільникового рухомого зв'язку у вигляді магнітних карт, мікросхем
або чипів об'єктом оподаткування є вартість їх продажу.
     У разі,  коли оператор стільникового зв'язку надає послуги  з
цього зв'язку безоплатно,  об'єктом оподаткування є вартість таких
послуг,  визначена  за  звичайними  розцінками  (тарифами)  такого
оператора.
     У разі, коли особа надає засоби, споруди або мережу зв'язку в
оренду (лізінг) або передає ці об'єкти в  інші  види  користування
іншій  особі,  яка  виконує  функції  оператора  щодо третіх осіб,
об'єктом оподаткування  є  тільки  послуги,  які  надаються  такою
другою особою таким третім особам.
     Не може бути об'єктом оподаткування:
     транслювання програм радіо- та телевізійними станціями;
     передавання або  прийом  інформації за допомогою радіозв'язку
мережами  відомчого  чи  технологічного  зв'язку,  що   не   мають
автоматичної комутації з мережею зв'язку загального користування;
     користування радіотелефонами      та      радіоподовжувачами,
підключеними до номерів квартирних телефонів;
     суми, які сплачуються одним оператором у компенсацію вартості
послуг    з    роумінгу    (або    покриття    від'ємного   сальдо
взаєморозрахунків з роумінгу) іншому оператору,  який  надав  такі
послуги.
{  Статтю  2  доповнено  пунктом  9  згідно  із  Законом N 967-XIV
(  967-14  ) від 15.07.99 - дію продовжено до 01.01.2002 згідно із
Законом N 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000, дію продовжено до 1
січня  2003  року  згідно  із  Законом  N 2905-III ( 2905-14 ) від
20.12.2001,  дію продовжено до 1 січня 2004 року згідно із Законом
N 380-IV ( 380-15 ) від 26.12.2002, дію продовжено до 1 січня 2005
року  згідно  із Законом N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003, дію
продовжено  до  1  січня  2006  року  згідно із Законами N 2285-IV
(  2285-15 ) від 23.12.2004, N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005,
дію  продовжено  до  1 січня 2007 року згідно із Законом N 3235-IV
(  3235-15  )  від 20.12.2005, дію продовжено до 1 січня 2008 року
згідно із Законом N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006 }

     Стаття 3.  Збір  на обов'язкове державне пенсійне страхування
платники збору сплачують до Пенсійного фонду  України  в  порядку,
визначеному законодавством України.
     Платники, визначені пунктами 1, 2 та 3 статті 1 цього Закону,
зобов'язані  зареєструватися  в  органах Пенсійного фонду України.
Комерційні банки при відкритті  відповідних  банківських  рахунків
зобов'язані   вимагати    інформацію   від   таких  платників щодо
зазначеної реєстрації.
     Платники  збору,  визначені  пунктами  5-7,  9  і 10 статті 1
цього Закону,  збір на обов'язкове державне  пенсійне  страхування
сплачують на рахунки з обліку коштів спеціального фонду державного
бюджету,  відкриті  в  управліннях   Державного   казначейства   в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
Ці кошти в установленому  порядку  зараховуються  до  спеціального
фонду  державного бюджету і використовуються згідно із законом про
Державний  бюджет  України.  { Статтю 3 доповнено частиною третьою
згідно  із  Законом  N  208-XIV  (  208-14  )  від  22.10.98 - дію
продовжено  до 01.01.2002 згідно із Законом N 2120-III ( 2120-14 )
від  07.12.2000; із змінами, внесеними згідно із Законом N 967-XIV
(  967-14  ) від 15.07.99 - дію продовжено до 01.01.2002 згідно із
Законом N 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000, дію продовжено до 1
січня  2003  року  згідно  із  Законом  N 2905-III ( 2905-14 ) від
20.12.2001,  дію продовжено до 1 січня 2004 року згідно із Законом
N 380-IV ( 380-15 ) від 26.12.2002, дію продовжено до 1 січня 2005
року  згідно  із Законом N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003, дію
продовжено  до  1  січня  2006  року  згідно із Законами N 2285-IV
(  2285-15 ) від 23.12.2004, N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005,
дію  продовжено  до  1 січня 2007 року згідно із Законом N 3235-IV
(  3235-15  )  від 20.12.2005, дію продовжено до 1 січня 2008 року
згідно  із  Законом  N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006; в редакції
Законів  N  107-VI  (  107-17  )  від  28.12.2007  - зміну визнано
неконституційною    згідно   з   Рішенням   Конституційного   Суду
N  10-рп/2008  ( v010p710-08 ) від 22.05.2008, N 309-VI ( 309-17 )
від 03.06.2008 }
{  Щодо  зупинення  дії  частини  третьої  статті 3 додатково див.
Закони  N  3235-IV  ( 3235-15 ) від 20.12.2005, N 489-V ( 489-16 )
від 19.12.2006 }
     Пенсійний фонд  України  не включається до Державного бюджету
України.
     Забороняється використання коштів Пенсійного фонду України не
за цільовим призначенням,  у тому  числі  на  кредитні,  депозитні
операції,  надання  позичок  тощо.  Тимчасово  вільні кошти в разі
відсутності  заборгованості  по  виплатах   пенсій   можуть   бути
використані   Пенсійним   фондом  України  виключно  на  придбання
державних цінних паперів.
     Фінансування витрат  на  утримання  органів  Пенсійного фонду
України  та  його   апарату   провадиться   у   межах   кошторису,
затвердженого Кабінетом Міністрів України.

{  Частина  четверта  статті  3 втратила чинність на підставі Закону N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }  

     {  Частина  п'ята  статті  3  втратила  чинність  на підставі Закону N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }  

     {  Частина  шоста  статті  3  втратила  чинність  на підставі Закону N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }

 

     Стаття 4.   На   обов'язкове  державне  пенсійне  страхування
встановлюються ставки збору в таких розмірах:
     1) для  платників збору,  визначених пунктами 1 та 2 статті 1
цього  Закону:  ( Абзац перший пункту 1 статті 4 в редакції Закону
N 1222-XIV ( 1222-14 ) від 17.11.99 )

     { Абзац другий пункту 1 статті 4 втратив чинність на підставі
Закону N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }


     100   відсотків   від   об'єкта   оподаткування,  визначеного
абзацом  четвертим  пункту 1 статті 2 цього Закону. ( Абзац третій
пункту  1  статті  4 в редакції Законів N 1222-XIV ( 1222-14 ) від
17.11.99,  N  1461-III  (  1461-14  )  від 17.02.2000, із змінами,
внесеними згідно із Законом N 373-IV ( 373-15 ) від 26.12.2002 )
    { Абзац четвертий пункту 1 статті 4 втратив чинність на
підставі Закону N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }

{ Абзац п'ятий пункту 1 статті 4 втратив чинність на
підставі Закону N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }

{ Абзац шостий пункту 1 статті 4 втратив чинність на
підставі Закону N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }

{ Абзац сьомий пункту 1 статті 4 втратив чинність на
підставі Закону N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }

{ Пункт 2 статті 4 втратив чинність на підставі Закону
N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }

{ Пункт 3 статті 4 втратив чинність на підставі Закону
N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }

{ Пункт 4 статті 4 втратив чинність на підставі Закону
N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }

{ Пункт 5 статті 4 втратив чинність на підставі Закону
N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }

{ Пункт 6 статті 4 виключено на підставі Закону N 2921-VI
( 2921-17 ) від 13.01.2011 }

     7) для платників збору,  визначених пунктом 6 статті 1  цього
Закону,  -  5  відсотків  від  об'єкта оподаткування,  визначеного
пунктом  5  статті  2  цього  Закону; { Статтю 4 доповнено пунктом
згідно  із  Законом  N  208-XIV  (  208-14  )  від  22.10.98 - дію
продовжено  до 01.01.2002 згідно із Законом N 2120-III ( 2120-14 )
від  07.12.2000,  дію  продовжено  до  1 січня 2003 року згідно із
Законом N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001, дію продовжено до 1
січня  2004  року  згідно  із  Законом  N  380-IV  (  380-15 ) від
26.12.2002,  дію продовжено до 1 січня 2005 року згідно із Законом
N  1344-IV  (  1344-15 ) від 27.11.2003, дію продовжено до 1 січня
2006 року згідно із Законами N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004,
N  2505-IV  (  2505-15 ) від 25.03.2005, дію продовжено до 1 січня
2007  року згідно із Законом N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005,
дію  продовжено  до  1  січня  2008 року згідно із Законом N 489-V
( 489-16 ) від 19.12.2006 }
     8) для платників збору,  визначених пунктом 7 статті 1  цього
Закону,  -  3  відсотки  від  об'єкта  оподаткування,  визначеного
пунктом  6  статті  2  цього  Закону; { Статтю 4 доповнено пунктом
згідно  із  Законом  N  208-XIV  (  208-14  )  від  22.10.98 - дію
продовжено  до 01.01.2002 згідно із Законом N 2120-III ( 2120-14 )
від  07.12.2000,  дію  продовжено  до  1 січня 2003 року згідно із
Законом N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001, дію продовжено до 1
січня  2004  року  згідно  із  Законом  N  380-IV  (  380-15 ) від
26.12.2002,  дію продовжено до 1 січня 2005 року згідно із Законом
N  1344-IV  (  1344-15 ) від 27.11.2003, дію продовжено до 1 січня
2006 року згідно із Законами N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004,
N  2505-IV  (  2505-15 ) від 25.03.2005, дію продовжено до 1 січня
2007  року згідно із Законом N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005,
дію  продовжено  до  1  січня  2008 року згідно із Законом N 489-V
( 489-16 ) від 19.12.2006 }
 

     ( Пункт  9  статті  4  виключено  на підставі Закону N 849-IV
( 849-15 ) від 22.05.2003 )
 

     10)  для платників збору, визначених пунктом 9 статті 1 цього
Закону,  -  1  відсоток  від  об'єкта  оподаткування,  визначеного
пунктом  8  статті  2  цього  Закону; { Статтю 4 доповнено пунктом
згідно  із  Законом  N  967-XIV  (  967-14  )  від  15.07.99 - дію
продовжено  до 01.01.2002 згідно із Законом N 2120-III ( 2120-14 )
від  07.12.2000,  дію  продовжено  до  1 січня 2003 року згідно із
Законом N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001, дію продовжено до 1
січня  2004  року  згідно  із  Законом  N  380-IV  (  380-15 ) від
26.12.2002,  дію продовжено до 1 січня 2005 року згідно із Законом
N  1344-IV  (  1344-15 ) від 27.11.2003, дію продовжено до 1 січня
2006 року згідно із Законами N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004,
N  2505-IV  (  2505-15 ) від 25.03.2005, дію продовжено до 1 січня
2007  року згідно із Законом N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005,
дію  продовжено  до  1  січня  2008 року згідно із Законом N 489-V
( 489-16 ) від 19.12.2006 }
     11) для платників збору, визначених пунктом 10 статті 1 цього
Закону,  -  7,5 відсотка  від  об'єкта оподаткування,  визначеного
пунктом  9  статті  2  цього  Закону. { Статтю 4 доповнено пунктом
згідно  із  Законом  N  967-XIV  (  967-14  )  від  15.07.99 - дію
продовжено  до 01.01.2002 згідно із Законом N 2120-III ( 2120-14 )
від  07.12.2000,  дію  продовжено  до  1 січня 2003 року згідно із
Законом N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001, дію продовжено до 1
січня  2004  року  згідно  із  Законом  N  380-IV  (  380-15 ) від
26.12.2002, дію продовжено до 1 січня 2006 року згідно із Законами
N  2285-IV  (  2285-15 ) від 23.12.2004, N 2505-IV ( 2505-15 ) від
25.03.2005;  із    змінами,  внесеними згідно із Законом N 2771-IV
( 2771-15 ) від  07.07.2005,  дію  продовжено до 1 січня 2007 року
згідно  із  Законом  N  3235-IV  (  3235-15  ) від 20.12.2005, дію
продовжено  до  1  січня  2008  року  згідно  із  Законом  N 489-V
( 489-16 ) від 19.12.2006 }

     Стаття 5.  Збір на державне обов'язкове пенсійне  страхування
сплачується  одночасно  з  одержанням коштів в установах банків на
оплату праці.
     У  разі  недостатності  у  платників  збору  коштів на оплату
праці і сплату збору в повному  обсязі  видача  коштів  на  оплату
праці і сплата збору здійснюються у пропорційних розмірах.
(  Статтю  5  доповнено частиною другою згідно із Законом N 64-XIV
( 64-14 ) від 24.07.98 )
     Суми збору, донараховані під час перевірок органами державної
податкової служби   та  органами  державної  контрольно-ревізійної
служби, та фінансових санкцій перераховуються до Пенсійного  фонду
України у   повному   обсязі   без   спрямування  їх  на  розвиток
матеріально-технічної бази  цих  органів.  (  Статтю  5  доповнено
частиною третьою  згідно  із  Законом  N  64-XIV  (  64-14  )  від
24.07.98 )
     Суми  штрафів,  накладених органами Пенсійного фонду  України
відповідно до  статті  165-1  Кодексу  України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10 ),  сплачуються на  рахунки  відповідних
органів  Пенсійного  фонду  України. { Статтю 5 доповнено частиною
четвертою  згідно  із  Законом N 967-XIV ( 967-14 ) від 15.07.99 -
дію   продовжено  до  01.01.2002  згідно  із  Законом  N  2120-III
(  2120-14  )  від 07.12.2000, дію продовжено до 1 січня 2003 року
згідно  із  Законом  N  2905-III  (  2905-14 ) від 20.12.2001, дію
продовжено  до  1  січня  2004  року  згідно  із  Законом N 380-IV
(  380-15  )  від  26.12.2002, дію продовжено до 1 січня 2005 року
згідно  із  Законом  N  1344-IV  (  1344-15  ) від 27.11.2003, дію
продовжено  до  1  січня  2006  року  згідно із Законами N 2285-IV
(  2285-15 ) від 23.12.2004, N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005,
дію  продовжено  до  1 січня 2007 року згідно із Законом N 3235-IV
(  3235-15  )  від 20.12.2005, дію продовжено до 1 січня 2008 року
згідно із Законом N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006 }

{ Стаття 5 втратила чинність на підставі Закону N 2464-VI
( 2464-17 ) від 08.07.2010 }

     Стаття 6.
     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

     2. Кабінету Міністрів України:
     протягом місяця  після  дня опублікування Закону України "Про
збір  на  обов'язкове  державне   пенсійне   страхування"   подати
Верховній  Раді  України  пропозиції щодо внесення змін до законів
України,  що випливають із цього Закону;
     протягом двох  тижнів  після дня опублікування Закону України
"Про збір на обов'язкове державне пенсійне  страхування"  прийняти
рішення,  спрямовані  на виконання цього Закону,  та привести свої
нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
 

 Президент України                              Л.КУЧМА

 м. Київ, 26 червня 1997 року
          N 400/97-ВР

Посмотреть комментарии

Добавить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Допускаются только следующие теги HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <b> <i>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Вы можете цитировать другие сообщения, используя теги [quote].

Подробнее о форматировании

Защита от спама
Защита от автоматического заполнения форм

Информация о недвижимости