• warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/bee/domains/gorod.kharkov.com/includes/theme.inc on line 176.
  • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/bee/domains/gorod.kharkov.com/includes/theme.inc on line 176.
  • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/bee/domains/gorod.kharkov.com/includes/theme.inc on line 176.
  • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/bee/domains/gorod.kharkov.com/includes/theme.inc on line 176.
  • deprecated error: Function ereg() is deprecated in /home/bee/domains/gorod.kharkov.com/sites/all/analytic/Includes/an_lib.php on line 12.


ПОСТАНОВА Про затвердження Порядку оренди житла з викупом

Законы
  • 23 Февраль, 2010
  • 14:00

ПОСТАНОВА Про затвердження Порядку оренди житла з викупом

ПОСТАНОВА Про затвердження Порядку оренди житла з викупом

 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
                   від 25 березня 2009 р. N 274
                               Київ

         Про затвердження Порядку оренди житла з викупом
 

     Відповідно до статті 5 Закону України "Про запобігання впливу
світової  фінансової  кризи  на  розвиток  будівельної  галузі  та
житлового будівництва"   (  800-17  )  Кабінет  Міністрів  України
п о с т а н о в л я є:

     1. Затвердити Порядок оренди житла з викупом, що додається.

     2. Міністерствам,  іншим  центральним  та  місцевим   органам
виконавчої влади у тримісячний строк:

     подати пропозиції  щодо  приведення  актів Кабінету Міністрів
України у відповідність із цією постановою;

     привести власні акти у відповідність із цією постановою.
 

     Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО

     Інд. 21
 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                  від 25 березня 2009 р. N 274

                             ПОРЯДОК
                      оренди житла з викупом
 

     1. Оренда житла з викупом є особливим  видом  найму  (оренди)
житла.   Відносини   оренди   житла  з  викупом  (далі  -  оренда)
встановлюються  на  підставі  договору,  до  якого  застосовуються
положення статей 810-1,  811,  813-820, 823, частини другої статті
825,  статей 826 і 1232-1 Цивільного кодексу України ( 435-15 )  з
урахуванням   особливостей,   встановлених  Законом  України  "Про
запобігання  впливу  світової   фінансової   кризи   на   розвиток
будівельної галузі та житлового будівництва" ( 800-17 ).

     2. За      договором      оренди      одна      сторона     -
підприємство-орендодавець (далі  -  орендодавець)  передає  другій
стороні  - фізичній особі-орендарю (далі - орендар) житло за плату
на довготривалий (до 30 років) строк,  після закінчення якого  або
достроково,  за  умови  сплати  орендних платежів у повному обсязі
(викупу житла), житло переходить у власність орендаря.

     Орендодавець здійснює   розпорядження   житлом   до    сплати
орендарем орендних платежів у повному обсязі.

     Орендар володіє і користується житлом,  отриманим в оренду, а
після сплати орендних платежів  у  повному  обсязі  набуває  право
власності на таке житло.

     Реєстрація місця   проживання  орендаря  за  адресою  об'єкта
оренди здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

     3. Об'єктом  оренди  може  бути  квартира  або  її   частина,
житловий  будинок  або його частина,  що призначаються та придатні
для постійного проживання в них.

     4. Договір оренди укладається  у  письмовій  формі,  підлягає
обов'язковому  нотаріальному посвідченню та обов'язковій державній
реєстрації.

     Договір оренди вважається укладеним з моменту його  державної
реєстрації.

     5. У   примірному   договорі   оренди,   який  затверджується
Мінрегіонбудом, зазначаються:

     1) найменування сторін;

     2) характеристики житла, що передається в оренду;

     3) строк, на який укладається договір;

     4) розмір,  порядок  формування,  форма  і  строки   внесення
орендних платежів та умови їх перегляду;

     5) підстави дострокового розірвання договору;

     6) порядок  повернення  коштів у разі дострокового розірвання
договору;

     7) формування резерву  непередбачених  витрат,  пов'язаних  з
обслуговуванням зобов'язань орендаря (далі - резерв);

     8) зобов'язання сторін;

     9) відповідальність сторін.

     6. Орендні  платежі  складаються з платежів на викуп житла та
винагороди (доходу) орендодавця.

     Вартість житла,  визначена у договорі оренди,  складається  з
платежів на викуп житла та початкового внеску орендаря.

     Винагорода (дохід)   орендодавця  визначається  як  процентна
ставка від платежів на викуп житла,  розмір якої встановлюється  у
договорі оренди.

     Сплата орендних   платежів  у  повному  обсязі  засвідчується
актом, що є невід'ємною частиною договору.

     Орендар має право достроково погасити платежі на викуп житла.

     7. Порядок компенсації орендарем витрат орендодавця (страхові
платежі,  оформлення  права власності на нерухоме майно,  державна
реєстрація обтяжень нерухомого майна,  оплата нотаріальних послуг)
визначається договором.

     8. Резерв формується за рахунок орендаря.

     Розмір резерву  не  може  перевищувати  3  відсотки  вартості
житла.

     Невикористані кошти резерву зараховуються як платежі орендаря
на викуп житла.

     9. Оплата  спожитих  житлово-комунальних  послуг здійснюється
орендарем.  У разі виникнення заборгованості з  оплати  зазначених
послуг орендодавець погашає її за рахунок коштів резерву.

     10. Орендар зобов'язаний:

     використовувати житло    лише   для   проживання   в   ньому,
забезпечувати збереження  житла,  підтримувати  його  в  належному
стані,  дотримуватися  Правил  користування  приміщеннями житлових
будинків і гуртожитків, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від  8  жовтня  1992  р.  N  572 ( 572-92-п ) (ЗП України,
1992 р.,  N 11,  ст.  270; Офіційний вісник України, 2006 р., N 4,
ст. 159; 2009 р., N 3, ст. 78).

     Перепланування та  реконструкція  житла  здійснюється лише за
згодою орендодавця та відповідно до законодавства.

     11. Договір оренди може бути розірваний відповідно до закону.

     У разі  розірвання  зазначеного  договору  за  рішенням  суду
повернення коштів здійснюється відповідно до рішення суду.

     У разі розірвання договору за згодою сторін повернення коштів
здійснюється відповідно до умов договору.

     12. У разі розірвання договору оренди орендар та інші  особи,
які  проживають  разом  з  ним,  підлягають  виселенню з житла без
надання їм іншого житлового приміщення.

     13. У  разі  смерті  орендаря  всі  права  та  обов'язки   за
договором оренди переходять до спадкоємця. Відмова спадкоємців від
договору  здійснюється  у  порядку,  встановленому  статтею   1273
Цивільного кодексу України ( 435-15 ).

Посмотреть комментарии

Добавить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Допускаются только следующие теги HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <b> <i>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Вы можете цитировать другие сообщения, используя теги [quote].

Подробнее о форматировании

Защита от спама
Защита от автоматического заполнения форм

Информация о недвижимости