• warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/bee/domains/gorod.kharkov.com/includes/theme.inc on line 176.
  • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/bee/domains/gorod.kharkov.com/includes/theme.inc on line 176.
  • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/bee/domains/gorod.kharkov.com/includes/theme.inc on line 176.
  • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/bee/domains/gorod.kharkov.com/includes/theme.inc on line 176.
  • deprecated error: Function ereg() is deprecated in /home/bee/domains/gorod.kharkov.com/sites/all/analytic/Includes/an_lib.php on line 12.


Письмо министру экономического развития и торговли Украины относительно законодательного регулирования риэлторской деятельности

Риэлторы
  • 17 Апрель, 2012
  • 16:51

Письмо министру экономического развития и торговли Украины относительно законодательного регулирования риэлторской деятельности

Письмо министру экономического развития и торговли Украины относительно законодательного регулирования риэлторской деятельности

Шановний Петро Олексійович! 

Всеукраїнська громадська організація «Українська гільдія ріелтерів» (УГР) висловлює Вам свою повагу та звертається з наступним.

29 листопада 2011 р. Президентом України В.Ф. Януковичем було видане Доручення Президента України «Щодо деяких питань дерегуляції». Предметом майбутніх розробок законів у сфері дерегуляції є зокрема, пункт 5 Доручення, що говорить про необхідність «забезпечити підготовку та внесення в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроектів», в тому числі як визначає підпункт 3: «про ріелторську діяльність».

Для допомоги Міністерству у виконанні Доручення Президента України При Мінекономрозвитку було створено робочу групу щодо розробки законопроекту про ріелторську діяльність. До складу робочої групи входять представники державних органів (Мінекономрозвитку, Мінрегіону, Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики) та громадськості (Асоціація фахівців з нерухомості (ріелторів) України та Українська гільдія ріелтерів).Джерело сайт Держкомпідприємництва - dkrp.gov.ua

ВГО «Українська гільдія ріелтерів» уважно ознайомившись з поданами Законопроектами "Про ріелторську діяльність" до робочої групи, висловила занепокоєння та надала свої пропозиції та зауваження щодо вищевказаних законопроектів.

На сайті мінекономрозвитку 02.03.12 було оприлюднено для обговорення Проект Закону України" Про особливості провадження ріелторської діяльності". Але дані норми законопроекту, які запропоновані за основу департаментом, не несуть в собі дерегуляції, а навпаки жорстке регулювання та пережитки XX століття, а в деяких випадках і XIXст, а саме недосконала правова організація даного виду діяльності, не врегулювання з іншими законодавчими актами, а в деяких випадках дублювання положень законів «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», «Про аудиторську діяльність», без врахування особливостей ведення ріелторської діяльності та правовідносин, що виникають в процесі, специфіку сфери ріелторських послуг, дискримінації учасників ринку ріелторських послуг і споживачів та інших недоліків, які не відповідають аспектам цивілізованого ринку нерухомості.

Таким чином, з вищевказаного вбачається, що даний Законопроект має декларативний характер і несе додаткове забов'язальне та фіскальне навантаження на діяльність ріелторів. Тобто, даний Законопроект, який має назву "Про особливості провадження ріелторської діяльності" та який начебто - направлений на регулювання ріелторської діяльності (згідно Доручення президента щодо дерегуляції) , нічого корисного ріелторам не надає, окрім "головной болі", збільшення фінансового навантаження та труднощів в набутті права на зайняття ріелторською діяльністю. Також громадська спільнота стурбована щодо факту декларативного підходу створення робочої групи при Департаменті державної регуляторної політики та розвитку підприємництва Мінекономрозвитку, не врахування пропозицій та зауважень ВГО «Українська гільдія ріелтерів».

Представники громадськості України, які входять в ВГО «Українська гільдія ріелтерів» висловлюють негативну думку щодо даного законопроекту та не підтримують його, вбачають в ньому негативний вплив на ринок нерухомості та економіки вцілому. Адже в запропонованій редакції проекту не вирішується жодного соціального завдання, він не захищає ні споживачів ріелторської послуги, ні ріелторів, також не регулює відносини в ріелторському співтоваристві, у той же час несе в собі величезну корупційну складову, а саме: винятковий вид діяльності, отримання дозволу на ведення ріелторського бізнесу, можливість контролюючого органу самостійно закрити будь-яку ріелторську компанію, постійне і дороге навчання контролюючим органом, додаткова звітність перед ним.

Виходячи з цього, ріелтерів ставлять в ситуацію "бути чи не бути"? Або в тебе є свідоцтво і ти маєш право бути присутнім на ринку, або свідоцтва не маєш, і ти втрачаєш право діяти на ринку, втрачаєш роботу та хоча б яке джерело доходів для існування. Є інший шлях - йти у "тінь" і поповнювати армію "чорних маклерів".

Таким чином, вільний ріелторський бізнес перетворюється в закрите акціонерне товариство під керівництвом і контролем регулюючого органу (чиновників), від якого залежатиме доля кожного агенства нерухомості в Україні. Це ніяк не узгоджується з політикою Президента України про дерегуляцію бізнесу та є прямим втручанням держави у ведення підприємницької діяльності, що явно суперечить політиці Президента України В.Ф. Януковича та уряду М.Я. Азарова.

На нашу думку державне регулювання і контроль поширюється тільки на ті види діяльності, де зачіпаються інтереси держави або питання життя і здоров'я людей. Однак ріелторська діяльність не зачіпає державні інтереси, і не зачіпає питання життя і здоров'я людей, а, по суті, є наданням інформаційно-консультативних, посередницьких послуг фізичним та юридичним особам. Ріелторська діяльність не вимагає спеціальної освіти, на відміну від адвокатів, юристів, нотаріусів, лікарів. Необхідний обсяг знань для заняття ріелторської діяльністю можна отримати на спеціальних курсах, які проводяться громадськими ріелторськими організаціями, і ріелторських курсах, які проводять консалтингові фірми, а також курсах по підвищенню кваліфікації, перекваліфікації у вищих учбових закладах.

Стосовно громадського обговорення по даному Законопроекту, до якого долучилась вся без виключення громадська спільнота, і основними пунктами, якої є:

1) Обов'язок ріелторів здійснювати виключно ріелторську діяльність із забороною перебувати на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, займатися іншою діяльністю, крім викладацької, наукової, творчої є очевидним порушенням ч.2 статті 42 Конституції України, відповідно до якої законодавче обмеження підприємницької діяльності поширюється виключно на депутатів, посадових і службових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування;

2) Законопроект, на наш погляд, містять значні корупційні ідеї та потребують відповідного аналізу на предмет наявності корупційних ознак;

3) Не погоджуємось, що представляти інтереси ріелторів можуть виключно саморегулівні організації, створені відповідно до законодавства про об'єднання громадян. Тому що, такі функції відповідно до ст. 118 Господарського кодексу України можуть виконувати і спеціально створені для таких цілей об'єдання підприємств. На сьогодні в Україні вже діють декілька таких об'єднань, наприклад як Львівська Асоціація учасників ринку нерухомості. З метою надання споживачам якісних послуг з нерухомості, нею у 2000р. був розроблений Стандарт, який став однією з основ створення спільно ВГО «УГР», ГО «Харківський союз ріелтерів та оцінювачів» та «Лаурн» «Стандарту послуги ріелтерської»;

4) Присутність  у законопроекті  грубих порушень встановлених Конституцією України засад юридичної відповідальності особи та визначених Цивільним кодексом України підстав цивільно-правової відповідальності осіб за завдану майнову й моральну  шкоду;

У випадках шахрайства, застосування насильства та вчинення інших злочинів будь-яка особа, в т.ч. і посередник (незалежно від того «сертифікований» він чи ні), підлягає притягненню до кримінальної відповідальності. У відповідних випадках суд може покласти на винну особу обов'язок по відшкодуванню потерпілому матеріальної та моральної шкоди.

Будь-які спори вирішуються в рамках укладеного договору між ріелтором і клієнтом в судовому порядку. Контроль за діяльністю ріелторів здійснюють відповідні контролючі органи на підставі законодавства України. Всі документи, необхідні для операції з нерухомими майном, виготовляють державні. організації, а оформляють нотаріуси. У зв'язку з цим виникає питання - навіщо нашій країні потрібен закон «Про ріелторську діяльність»?

5) Україна задекларувала напрямок до євро інтеграції, що ставить вимогою приведення законодавства до міжнародних стандартів. Обидва законопроекти не враховують ці вимоги. Наприклад, в Польщі діяльність з нерухомістю регулюється одним законом. Він встановлює процедуру проведення оцінки нерухомого майна, надання посередницьких послуг і управління нерухомим майном, набуття статусу суб'єктів на ринку нерухомості: оцінювача, посередника з нерухомості, управляючого нерухомістю. Наприклад, процедура торгівлі нерухомістю регулюється статтями (art) 37-42, статус посередника з торгівлі нерухомістю (порядок набуття, зміст відповідальності, порядок позбавлення статусу) визначається статтями (art) 179-183а.

Детальніший аналіз Законопроекту та зауваження надаємо в Додатку.

Вище наведені недоречності в змісті та самої концепції , а також не відповідність законопроекту чинному законодавству та міжнародним підходам регулювання діяльності з нерухомістю, дають підстави стверджувати про неможливість взяття його як основу для регулювання діяльності суб'єктів на ринку нерухомості в Україні.

Шляхи законодавчого регулювання ріелтерської діяльності в Україні на думку ВГО «УГР» повинні базуватись на основі дерегуляції підприємницької діяльності та дотримання Конституції України та чинного законодавства (ЦКУ, ГКУ, ЗКУ, ЖКУ, тощо).

Сьогодні склалися передумови для формування в різних галузях економіки організацій саморегулювання. По-перше, держава почала реальний рух в напрямку дерегуляції, про що і свідчить доручення Президента України від 29.11.2012р., по-друге, більшість галузевих ринків сьогодні готові до самоконтролю та самоуправління. В Україну йдуть процеси дерегуляції бізнесу, скорочення контролюючих органів, дозвільних документів, кишенькових структур. Вибудовується система балансу інтересів при регулюванні економіки, поступово наближаючи нас до ринкових правил, а ці правила повинні створюватися самим ринком, а не державою, і керівництво країни це розуміє.

Представники малого та середнього бізнесу України, які входять у ВГО «Українська гільдія ріелтерів» висловили думку про необхідність першочергового впровадження національних стандартів ріелторської діяльності, Закону про СРО. Вважають, що ринок нерухомості України повинен відповідати міжнародним стандартам, етичним нормам і передовій практиці розвинутих країн світу з ринковою економікою.

Сподіваємось, що наша думка щодо оцінки законопроекту буде врахована та стане в нагоді.

Зважаючи на вищенаведене, переконливо просимо Вас  підтримати  позицію ВГО «Українська гільдія ріелтерів» щодо неприйнятності оприлюдненого проекту закону «Про особливості провадження ріелторської діяльності» та  надати доручення доопрацювати зазначений законопроект з обов'язковим урахуванням зауважень та пропозицій всього ріелторського товариства.

З повагою, президент ВГО «Українська Гільдія Ріелтерів»

Площанський Ю.Б.

Посмотреть комментарии

Добавить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Допускаются только следующие теги HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <b> <i>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Вы можете цитировать другие сообщения, используя теги [quote].

Подробнее о форматировании

Защита от спама
Защита от автоматического заполнения форм

Информация о недвижимости